DR.ERDAL SAMİM

   

                               
Ethem Erdal Samim

Uzmanlık Dalı ve İş Yeri Adresi:    Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

                                                           S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doğum Tarihi ve Yeri:                    Ankara-1949

Uyruğu:                                            T. C. Vatandaşı

Medeni Hali:                                     Evli

Bildiği Yabancı Diller:                     İngilizce

Ünvanı ve Mezun Olduğu Üniversite : Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB Klinik Şefi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi     

Bulunduğu Pozisyonlar:                             1974-1979

                                                                       Araştırma Görevlisi,

Hacettepe Universitesi KBB Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

 

                      

1979-1980

                                                                       S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Uzmanı

                      

1980-1981

                                                                       KBB Uzmanı

Çorlu-Tekirdağ Asker Hastanesi

 

1981-1989

Başasistan

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

1989-2000

Şef Yardımcısı

S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000-

Klinik Şefi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

Uzmanlık Tezi:                                             Maksiler Sinüs Retansiyon Kistlerinin Histo-Biyokimyasal İncelenmesi

 

Üye Olduğu Kuruluşlar:                                Türk Tabibler Birliği Ankara Tabib Odası

Türkiye Ulusal KBB Hastalıkları ve Baş Boyun cerrahisi Derneği

Ankara Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

                                                                         Türkiye Ulusal Rinoloji Derneği

                                                                         Türkiye Ulusal Laringoloji Derneği

 

 

YAYINLARI

Yurtdışı dergilerde yayımlanmış orjinal makaleler

1. Özeri C, Samim E, Eryılmaz A, Göçmen H, Akmansu H, Kılıç R.Functional  Results of  Tympanoplasty in Children with Non – Cholesteatomatous  Chronic Otitis Media.Proceedıngs of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:115-117

 

2. Samim E, Özeri C, Eryılmaz A, Akmansu H, Mıdık G, Kılıç R. Complications  ın Chronic  Otitis Media Proceedıngs of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:104-106

 

3. Samim E, Özeri C, Eryılmaz A, Kocaoğlan A, Şafak M, Kuyucu D. Sudden Hearing Loss Proceedıngs of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:107-110

 

4. H. Akmansu, Özeri C, Samim E, Kocaoğlan A, Şafak M.Surgical Treatment of Childhood Choleasteatoma Proceedings  of the 15. world Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:110-114.

 

5. Eryılmaz A, Özeri C, Bayız Ü, Samim E, Göçmen H, Akmansu H, Şafak M, Dursun E.Functional Endoscopic Sinus Surgery ( FESS) .Proceeding of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery, 1993; 514-517.

 

6. Eryılmaz A, Özeri C, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Uygur K. Septoplasty childhood. Proceedings  of the 15. world Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:518-521

 

7. Korkmaz H, Çaydere M, Dursun E, Samim E, Üstün H, Göçmen H, Özeri C.Prognostic Importance of Lymphatic Reaction  Pattern in Laryngeal Carcinoma.American Journal of Otolaryngology, 1999; 20(5): 298-303.

 

8. Haberal İ, Samim E, Astarc M, Özeri C.Radiation Induced Malignant Fibrous Histiocytoma of the Neck in a Patient Wıth Laryngeal Carcinoma American Journal of Otolaryngology

 

9.      Haberal I, Göçmen H, Şafak MA, Bayız Ü, Ünlü S, Samim E. The value of the fine needle aspiration biopsy in salivary gland tumors. International Congress Series 2003;1240:629-634.

10.  Haberal I, Göçmen H, Samim E: Surgical treatment of pediatric ranula. IJPORL 2004;68(2):161-163 (Atıf sayısı: 8)

11.  Haberal Can I, Göçmen H, Kurt A, Samim E: Sudden Hearing Loss Due To Large Vestibular Aqueduct Syndrome In A Child: Should Exploratory Tympanotomy Be Performed? IJPORL 2004;68:841-844. (Atıf sayısı: 1)

12.  Akmansu H, Oguz H, Atasever T, Abamor E, Safak MA, Haberal I, Samim E: The evaluation of sentinel nodes in assesment of cervical metastases from head and neck squamous cell carcinomas Tumori 2004 Nov- Dec;90;6:596-9. (Atıf sayısı: 1)

13.  Can IH, Ceylan K, Bayız U, Olmez A, Samim E: Acoustic rhinometry in the objective evaluation of childhood septoplasties IJPORL 2005;69,445-448.

14.  Haberal I, Kurt A, Özer E, Sarı N, Samim E: Mandibular manifestation of Langerhans cell histiocytosis in children: a case report. Oral oncology extra 2005 :41(8):174-177.

15.  Emir H, Göçmen H, Kaptan ZK, Ünlü İ, Uzunkulaoğlu H, Ceylan K, Yavanoğlu A, Samim E. “A new therapy in sudden sensorineural hearing loss: Injection of intratympanic steroids”. XVIIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), Abstract Book, Free papers, s:57, Roma, İtalya, 25-30 Haziran 2005.

 

16.  Can IH, Pulat H, Gündüz V, Oguz H, Samim EE. An unusual reason of parotid gland enlargement: parotid gland tuberculosis. The Internet Journal of Head and Neck Surgery 2007.Volume 2. Number 1.

17.  Can IH, Gündüz V, Baltacı B, Samim EE. Disseminated intravascular coagulation: a very rare complication of  neck dissection. The Internet Journal of Head and Neck Surgery. 2007. Volume 2. Number 1.

18.  Can IH, Gündüz V, Pulat H, Samim EE. Kimura’s Disease in the parotid gland. The Internet Journal of head and Neck Surgery. 2007. Volume 2. Number 1.

19.  Kızılkaya Z, Emir H, Ceylan K, Göçmen H, Astarcı M, Samim E, Metin M, Doğan S. “Case report: Cystic clear cell myoepithelioma of the parotid gland”. 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Eur Arch Otorhinolaryngol 2007 (Suppl 1); 264: 138, Viyana, Avusturya, 30 Haziran-4 Temmuz 2007.

20.  Ceylan K, Bayız H, Yavanoğlu A, Kızılkaya Z, Ustun H, Samim E, Yazıcı H. “Case report: Secondary lingual tuberculosis resembling lingual cancer with lung metastasis”. 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Eur Arch Otorhinolaryngol 2007 (Suppl 1); 264: 110, Viyana, Avusturya, 30 Haziran-4 Temmuz 2007.

21.  Haberal Can I, Ceylan K, Çaydere M, Samim E, Üstün H, Emir H, Kızılkaya Z. Matrixmetalloproteinasesbin patients with larynx cancer and benign glottic lesions. Eur Arch Otolaryngol 2007 (Suppl 1)264:S5-S151.

 

22.  İlknur Haberal Can, Ethem Erdal Samim. Mast cell stabilizers in the treatment of allergic rhinitis. Anti-İnflammatory and Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry. 2008;7(1):9-15.

 

23.  Emir H, Kızılkaya Kaptan Z, Göçmen H, Samim E. “Epidural Abcess and Encephalocele Originated from Tegmen Defect Related to Mastoidectomy: A Case Report”. 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, Abstract Book, PP203, p:182, Antalya, Türkiye, 15-20 Haziran 2008.

24.  Can IH, Ceylan K, Caydere M, Samim E, Ustun H, Karasoy DS. The expression of MMP-2, MMP-7, MMP-9 and TIMP-1 in chronic rhinosinusitis and nasal polyposis. Otolaryngol Head Neck Surg 2008;139(2):211-215

25.  Doğan S, Can IH, Unlu I, Süngü N, Gönültaş MA, Samim EE. Sialolipoma of the parotid gland. J Craniofac Surg 2009;20(3):847-8.

26.  Doğan S, Can IH, Sayın M, Özer E, Bayız Ü, Yazıcı G, Samim E. The nasal septum: an unusual presentation of metastatic renal cell carcinoma. J Craniofac Surg 2009 (in press)

27.  Kaptan ZK, Emir H, Uzunkulaoğlu H, Yücel M, Karakoç E, Koca G, Tüzüner A, Samim E, Korkmaz M. Determination of Helicobacter pylori in patients with chronic nonspecific pharyngitis. Laryngoscope. 2009 Jun 5.

 

Yurtiçi dergilerde yayımlanmış orjinal makaleler

1.   Samim E, Ünver Ş. Maksiller Sinüs Mukozal Kistlerinin Histopatolojik ve Biyokimyasal İncelenmesi. Acta Oncologica Turcica. 1980;Cilt 13, sayı:1,2,3,4. s:22-33.

 

2.   Ünver Ş, Samim E,  Aydos S, Köseli İ.Bir Olgu Nedeniyle  Sjögren Sendromu . Ank. Hast. Der. 1983 ; 18(1-2): 19-32.

 

3.   Özeri C, Samim E, Ünver Ş, Yıldızkan Y.Nazal Kavite ve Paranazal sinüslerin İnverted Papillomları   Ank. Hast. Der. 1984; 19(3):244- 25

 

4.   Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Dere H, Aygın G.Bir Olgu Nedeniyle  Larenkste  Amiloid Tümör.Ank. Hast. Der. 1985; 20(2): 159-167.

 

5.   Özeri C, Samim E, Ünver Ş, Verim A.Periferik Fasial Paralizinin Tedavisinde Prognostik Testlerin ÖnemiAnkara Has. Der. 1985; 20(3): 307-312

 

6.   Samim E, Ünver Ş, Kocaoğlan A, Kürkcüoğlu M.Baş ve Boyun  Branşial – Tyroglossal  Kist ve Fistülleri  Üzerinde Klinik Araştırma. Ank. Hast. Der. 1986 ; 21(1) : 20-30.

 

7.   Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Uzman M, Kocaoğlan A.Timpanoplastide Ossiküler Rekonstriksiyon Ank. Hast. Der. 1986 ; 21(2) : 201- 214

 

8.   Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Dere H.Bir Olgu Nedeniyle  Etmoid Osteom.Ank. Hast. Der. 1986 ;21 (3): 347-354

 

 

9.   Özeri  C, Ünver Ş, Samim E, Eryılmaz A.Tükrük Bezi Tümörleri Ank. Hast. Der.1986 ; 21(3):339-346.

 

10.  Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Aydın G.İntratrakeal Troid Ankara Hastanesi Dergisi 1987; Cilt 22, Sayı 1: 117-122

 

11.  Özeri C, Ünver Ş, Samim E.,Dere H. Çocuk Sinüzitleri Ankara Hastanesi Dergisi  1987 Cilt :22,Sayı 3             s:291-300.

 

12.  Özeri C, Eryılmaz A, Samim E, Şahan M,Kocaoğlan A. Majör Tükrük Bezi Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları Ank. Hast. Dergisi  1988;23: 119-128

13.  Özeri C, Samim E, Gürel T,Eryılmaz A, Dere H, Göçmen H. Lingual İmmünositoma “ Bir Olgu Nedeniyle” Ank. Hast. Dergisi1989 ; 63-65.

 

 

  1. Özeri  C, Samim E, Gürel T, Çelik R, Eryılmaz A, Dere H, Kuyucu  D. Bir Olgu Nedeniyle Lingual Tiroid Ankara Hastanesi Dergisi 1990 ; 25: 75-78.

 

 

15.  Özeri C, Samim E, Gürel T, Eryılmaz A, Dere H, Göçmen H. Temporal Kemiğin Eozinofilik Granüloması ( 2 Olgu Nedeniyle) Ank. Hast. Dergisi 1990 ; 25 :  159-163.

 

16.  Özeri C, Ünver Ş, Grel T, Kocaoğlan A, Samim E, Avunduk M.A. Extramedller Larenks Plazmasitomu Türk ORL Arşivi 1990 ; 28: 226-228.

 

17.  Şafak  M, Özeri C, Uysal H, Samim E, Eryılmaz A. Cinsiyet, Stimulus Şiddeti ve Tekrarlama Oranının İşitsel Beyin Sapı Cevapları (ABR)  Parametrelerine Etkileri .Türk Otolarengoloji Arşivi  1991; vol:29 .sayı 3-4.S: 173-175.

 

 

18.  18-Özeri C, Samim E, Eryılmaz A, Aslan N, Şafak M. Bir Olgu Nedeniyle Van Der Hoeve Sendromu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları İhtisas Dergisi 1991; Volüm 29, sayı 1:20-22.

 

  1. Aksoy O, Samim E, Kutman F, Eryılmaz A, Göçmen H. Dentigeröz Kist ( Bir Olgu Nedeniyle) Ank. Hast. Tıp Bül. 1992  Cilt 27, Sayı 2-3 .

 

20.  Göçmen H, Gürel T, Özeri C, Samim E, Eryılmaz A. Baş ve Boyun Kitlelerinde  İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri Türk Otolarengoloji Arşivi  1992 ;30 : 249-254.

 

21.  Göçmen H, Özeri  C, Samim E. Kolesteatomsuz Kronik Otitli Çocukları Cerrahi Tedavisinde  Fonksiyonel Sonuçların Analizi Türk Otolarengoloji Arşivi  1992;30:135-140   

 

22.  Samim E, Eryılmaz A, Özeri C, Gürel T, Akmansu H, Bayız Ü, Kılıç R, Eryılmaz Z. Laringosel :İki Olgu Takdimi. Acta Oncologica Turcica 1992 ;25:105-107.

 

23.  Aksoy O, Samim E, Eryılmaz A, Uğurlu H, Kutman F.Mandibula  Fraktürleri ve Tedavileri ( Bir Olgu Nedeniyle).Ank. Hast. Tıp Bülteni 1992 ;27(2-3) : 211-213

 

24.  24-Eryılmaz A, Özeri C, Samim E, Akmansu  H.Larenks Kemodektoması (Bir Olgu Bildirisi)Türk Otolarengoloji Arşivi 1992; 30: 241-243.

 

25.  25-Göçmen H, Samim E, Gürel T, Eryılmaz A, Özeri C.Çocuklarda TympanoplastiAnk. Hast. Tıp Bül. 1992; 27(2-3):133140.

 

26.  Doğru H, Samim E, Eryılmaz A, Kocaoğlu A, Özeri C, Larenks Kanserlerinin Cerrahi Tedavi sonuçlarıTürk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 1992 2(2): 117-125

 

27.  Eryılmaz, Özeri C, Arslan N, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Göçmen H, Akmansu H.Dudak Kanserleri: Cerrahi Tedavi Sonuçları K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi  1993;1(1)  :26-29.

 

28.  28-Şafak M, Akyol Ö, Dere H, Özeri C, Eryılmaz A, Samim E , Durak İ .Adenosine Deaminase  (ADA) and 5- Nucleotıdase ( 5 NT) Actıvıtıes ın Carcınomas of  LarynksTürk Hematoloji Onkoloji Dergisi . 1993 ; 3 (1) : 42- 44.

 

29.  Samim E, Eryılmaz A, Özeri C, Kocaoğlan A, Şafak M, Kuyucu D, Doğru H, Kılıç R, Dursun E.Ani İşitme Kaybında Tedavi Ank. Has. Der. 1993 ; 28(3): 155-157.

 

  1. Göçmen H, Eryılmaz A, Samim E, Özeri C.Çocuk  Timpanoplastilerinde Prognostik Faktörler. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1993; 1(1): 5-10.

 

  1. 31-Eryılmaz A, Özeri C, Arslan C, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Göçmen H, Akmansu H.Dudak Kanserleri: Cerrahi Tedavi Sonuçları K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi  1993; Cilt :1,Sayı 1: 26-29.

 

  1. 32-Eryılmaz A, Özeri C, Bayız Ü, Samim E, Göçmen H, Akmansu H, Şafak M, Dursun E.Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)Turk J. Med. Res. 1993; 11 (5): 221- 223.

 

33.  Göçmen H, Özeri C, Erryılmaz A, Samim E.Baş ve Boyun Paragangliomaları 7 Olgulu Bir Klinik ÇalışmaKlinik Gelişim 1993 ;6: 2513- 1519.

 

  1. Eryılmaz A, Özeri C, Köseli İ, Samim E, Akmansu H, Göçmen H, Şafak M.Burun ve Paranazal Sinüslerin  Malign SchwannomuK.B.B. Baş ve Boyun Der.1993; 1 (2):79-82.

 

35.  Eryılmaz A, Özeri C, Arslan N, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Göçmen H, Akmansu H.Dudak Kanserleri : Cerrahi Tedavi SonuçlarıKBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 1993; 1(1): 29-32.

 

36.  Eryılmaz A, Özeri C, Korkmazgil G, Akmansu H, Samim E, Kocaoğlan A, Göçmen H, Şafak M.Septoplasti Sonrası Nazal Tamponların  Karşılaştırılması K.B.B. Postası  1993; 2(2): 55-58.

 

37.  Göçmen H, Eryılmaz A, Samim E, Özeri C.Carotid Body Tümörleri K.B.B. Postası 1993;2(2):63- 66.

 

38.  Gül Ü, Eryılmaz A, Samim E, Boynueğri S, Özkaya Ö, Karabay Y, Özeri C.Behçet Hastalığında Sensorinöral İşitme Kaybı Lepra Mec. 1994 ;25(1-2): 56-61.

 

39.  Samim E, Eryılmaz A, Özeri C, Kocaoğlan A, Göçmen H, Kılıç R, Doğru H.Cartilage Graft in Tympanoplasty . Ank. Hast. Tıp. Der. 1994; 29(1): 63-65.

 

40.  Göçmen H, Samim E, Özeri C, Akmansu H, Şafak M, Kılıç R.Kafa Tabanı Vasküler  Tümörlerinin Preoperatif Süperselektif embolizasyonu.  Türk Otorinolarengoloji Arşivi. 1994 ; 32:212-222.

 

41.  Samim E, Aksoy O, Özeri C, Göçmen H, Sürmeli M, Baykan C.Ameloblastom a Nedeniyle  Hemimandibulektomi  ve  Titanyum  Mesh  İmplantı İle  Mandibuler Rekonstriksiyon.K.B.B.  ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 1995 : 155-159.

 

  1. Şafak M, Doğru H, Samim E, Özeri C.Kolesteatoma : Tanımı ve EtiyopatogeneziSDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 2 (2)      :51-59.

 

43.  Göçmen H, Samim E, Eryılmaz A, Özeri C. Nazofarinjeal anjiofibroma; Sınıflandırma, cerrahi tedavi ve rekürrens. KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi 1995; 3:236-246

 

44.  Sürmeli M, Şafak M, Arslan N, Samim E, Kılıç R, Özer H, Özeri C.Comparison of Surgical and Medical  Treatments for  Sudden  Hearing  Loss .Gazi Medical  Journal  1996; 7:125-128.

 

45.  Özeri C, Eryılmaz A, Samim E, Göçmen H, Uygur K, Dursun E, Boynueğri S, Süzen A.Çocuklarda Kronik Otitis Media Cerrahi  Tedavisinin SonuçlarıS.D.Ü. Tıp Fak. Der. 1996 ; 3 (4): 9-13.

 

46.  Demir V, Kırıcı N, Korkmaz H, Dursun E, Samim E, Özeri C.Tükrük Bezi Kitlelerinde İğne Aspirasyon  Biopsisinin Tanısal DeğeriTıp  ve Sağlık Dergisi 1997 ; 1(3) : 10-13.

 

47.  Dursun E, Kırıcı N, Korkmaz H, Demir V, Uygur K, Samim E, Özeri C.Paranazal Sinüs İnfeksiyonlarında Paranazal Sinüs Opazitelerinin Bilgisayarlı Tomografi İle DeğerlendirilmesiTıp Ve Sağlık Dergisi  1997;1(2): 5-10.

 

  1. Özeri C, Samim E, Gürel T, Eryılmaz  A, Dere H.Kombine Nazo-septal Deformitelere Cerrahi YaklaşımAnk. Hast. Dergisi  1998 ;24: 91-98

 

  1. Çelik H, Samim E, Göçmen H, Dursun E, Bayız Ü, Korkmaz H, Özeri C.İnverted Papiiomlu 13 Olguda Cerrahi Yaklaşımlarımız.K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1998;  6 (3): 139-146

 

50.  Dursun E, Korkmaz E, Şafak M, Samim E, Bayız Ü, Akmansu H, Özeri C.Paranazal sinüs İnfeksiyonlarında  Ostiomeatal Kompleksteki Anatomik VaryasyonlarK.B.B. Baş ve Boyun Cerrahisi  Dergisi 1998;6(3):147- 156.

 

51.  Dursun E, Samim E, Kormaz H, Bayız Ü, Uygur K, Akmansu H, Özeri C.Nazal Polipozisli Olgularda  Endoskopik Sinüs  Cerrahisi.K.B.B.  ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 1998 ; 6(2):71-80.

 

52.  Korkmaz H, Dursun E, Samim E, Akmansu H, Şafak M, Özeri C.Larenks verriköz karsinoma KBB Bülteni 1998 : 5:42-45.

 

53.  Samim E, Çelik H, Göçmen H, Bayız Ü, Dursun E, Korkaz H, Özeri C.Kronik Otitis Medialı  Olgularda Kademeli  “ Canal Wall Up “ Timpanoplasti.Türkiye  Klinikleri  Tıp Bilimleri  1999; 19:6-12.

 

54.  Bayız Ü, Samim E, Dursun E, Göçmen H, Özkır O,Özeri C.Polipsiz Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hastalıklarında  Endoskpoik  Sinüs Cerrahisi SonuçlarıAnkara Hastanesi  Tıp Dergisi 1999 ; 32(1):54-61.

 

55.  Dursun E, Samim E, Akmansu H, Kormaz , Bayız Ü, Özeri C.Frontoetmoid Mukosellerde Transnazal Endoskopik  Cerrahi.Kulak-Burun- Boğaz Bülteni 1999 ; 6(1) : 10-16.

 

56.  Korkmaz H, Dursun E, Erekul S, Göçmen H, Akmansu H, Samim E, Özeri C.Primer Larenks Amiloidozu.Kulak burun Boğaz İhtisas Dergisi 1999; Yıl 9, Cilt 6, Sayı 1, s: 100-102.

 

57.  Uygur K, Dursun E, Korkmaz H, Tekakca E, Samim E, Eryılmaz A, Özeri C.Hairy polyp of  the Nazopharynx.Gazi Medical Journal 2000;11: 213-216.

 

58.  Şafak M, Samim E, Göçmen H, Kılıç R, Uygur K, Çelik H, Süzen A, Eryılmaz A, Özeri C. Kronik otitsi medialı vakalarda cerrahi yaklaşımımız Türk Otolaringoloji Arşivi

 

59.  Ceylan K, Haberal İ, Samim E, Özeri C: Otolaringolojik aciller. İlaç ve Tedavi Dergisi 2000;13(10):469-477.

60.  Şafak MA, Samim E, Haberal İ, Oğuz H, Özeri C: Baş ve boyun bölgesindeki malign melanomalarda boyuna yaklaşım: 3 olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 8(2), 146-149, 2000.

61.  Özdek A, Acar B, Coşkun N, Kılıç R, Haberal I, Bayız Ü, Samim E: Parotis tümörlerine yaklaşımımız: 52 olgunun retrospektif incelenmesi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 2002;24(3):148-151.

62.  Fidan V, Haberal İ, Üstün H, Samim E: Primer laringeal amiloidoz: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2003;11(1, 2, 3):29-33.

63.  Haberal Can I, Karayel F, Samim E, Kargın S, Ünlübay D: İşitme kaybının nadir bir nedeni: Juguler Divertikülum. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2004;12 (1, 2, 3):139-142.

64.  Ozdek A, Kılıç R, Kızılkaya Z, Şafak MA, Göçmen H, Samim E. “Plastipor TORP ve PORP ile kemikçik zincir rekonstrüksiyonunun fonksiyonel sonuçları”. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 4(2): 73-77, (2004).

65.  Ceylan K, Bayız Ü, Kızılkaya Z, Lale Ö, Emir H, Ünlü İ, Yavanoğlu A, Samim E. “Impact of microdebrider in surgical treatment of nasal polyposis in terms of heakth related quality of life and objective findings: A comperative randomized single blinded clinical study”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 6(2): 60-65, (2007).

66.  Ceylan K, Bayız H, Yavanoğlu A, Kızılkaya Z, Samim E, Ustun H. “Akciğer metastazı olan dil kanserini taklit eden sekonder lingual tüberküloz: olgu sunumu”. Kulak Burun Boğaz ve Baş- Boyun Cerrahisi Dergisi, 15(2): 99-102, (2007). 

67.  Emir H, Kızılkaya ZK, Samim E, Ceylan K, Göçmen H, Uzunkulaoğlu H. “Açık kavite timpanomastoidektomide uzun dönem anatomik ve fonksiyonel sonuçlarımız”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(4): 95-101, (2008).

68.  Ceylan K, Emir H, Kızılkaya Z, Samim E. “Kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarında osteomeatal kompleks anatomik varyasyonlar ve evrelendirmeye olan etkileri”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(2): 63-67, (2008).

69.  Kızılkaya Z, Emir H, Ceylan K, Samim E. “Nazal septumun primer yassı hücreli karsinomu”. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 28(6): 977-979, (2008).

70.  Tüzüner A, Emir H, Kızılkaya Z, Samim E. “Fasial kontakt ağrı sendromlu hastalarda postoperatif ağrı sonuçları”. Turk Arch Otolaryngol, 46(4): 329, 46(3): 205-208, (2008). (DOİ: 10.2399/tao.08.ss071x)

71.  Kızılkaya Z, Bayız Ü, Ceylan K, Emir H, Ünlü İ, Uzunkulaoğlu H, Yavanoğlu A, Göçmen H, Samim E. “Otosklerozun cerrahi tedavisinde teflon piston protez ile birlikte uygulanan stapedotomi, hemistapedektomi ve total stapedektomi girişimlerinin kısa ve uzun dönem sonuçları”. Otoscope, 19 Ocak 2007 tarihinde yayına kabul edilmiştir.

72.  Emir H, Kızılkaya Z, Göçmen, Samim E. “Mastoidektomiye bağlı tegmen defekti sonrası gelişen epidural apse ve ensefalosel: olgu sunumu”. KBB İhtisas Dergisi, 24 Ocak 2008 tarihinde yayına kabul edilmiştir.

73.  İlknur Haberal Can, Haşmet Yazıcı, İlhan Ünlü, Hakkı Uzunkulaoğlu, Ethem Erdal Samim. Tükürük bezi lezyonlarında ince iğne aspirasyon biyopsisi ve spesmen histopatolojik sonuçlarının karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Dergisi. Kabul yazılı

 

Tebliğ ve Posterler:

1.   SamimE, Özeri C, Eryılmaz A, Saraçel A, Dere H, Kocaoğlan A, Gürel  Şafak M, Çelik R.Effüzyonlu Otitis medialarda ventilasyon tüpü tedavisi ve komplikasyonları21. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongresi Devranoğlu İ. (Ed.), Kongre Bülteni. S. 415-419, 1991. 

 

2.   Boynueğri S.,Samim E.,Göçmen H.,Arslan N.,Uygur K.,Özeri C.Canal wall down timpanoplasti XXIII. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:21-24,1995.

 

3.   Eryılmaz A.,Dursun E.,Samim E.,Göçmen H.,Kocaoğlan A.,Akmansu H.,Özeri C.Kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarında evrelendirme. XXIII. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:555-558,1995.

 

4.   Dursun E.,Samim E.,Kocaoğlan A.,Bayız Ü.,Kılıç R.,Özeri C. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi(FESC):415 hastanın takip ve sonuçlarıXXIII. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:719-722,1995

 

5.   Göçmen H.,Akmansu H.,Samim E.,Bayız Ü.,Çaydere M.,Çelik H.,Özeri C.

6.   Reaksiyonel ve metastatik lenf nodlarının larinks kanserinde prognostik önemi XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:375-376, 1997

 

7.   Korkmaz H, Çaydere M, Uygur K, Samim E, Arslan N, Özeri C.Larenks kanserlerinde Histopatolojik Markerlerin  prognostik önemi.XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s: 607 –609.1997

 

8.   Samim E, Şafak M, Dursun E, Engin S, Kocaoğlan A, Arslan N, Özeri C.Ani İşitme Kaybı ve OtoimmüniteXXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni, s: 825 –828, 1997

 

9.   Samim E, Dursun E, Akmansu H, Şafak N, Kuyucu D, Karaman T, Özeri C.Nazal Polipozis. XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s: 829-832, 1997.

 

10.  Şafak M, Palulu N, Kılıç R, Kuyucu D, Çelik H, Samim E, Özeri C.Psikojenik Tinnitus XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s:850-860,1997.

 

11.  Dursun E,Korkmaz H, Bayız  Ü, Göçmen H, Şafak M, Samim E, Özeri C.Maksiller Mukozal Retansiyon Kistleri. XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s: 283-286,1997.

 

  1. Bayız Ü, Dursun E, Ceylan K, Samim E, Şafak M, Özeri C. Septum Deviasyonlarında Preoperatif ve Postoperatif Akustik Rinomerti DeğerlendirmeleriXXV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999

 

13. Dursun E.,Eryılmaz A.,Samim E.,Göçmen H.,Şafak M.A.,Uygur K.,Korkmazgül                                                             G.U.,Özeri C. Our clinical approach to vocal kord palsies and analysis of clinical results.First International Voice Symposium,24-26 November 1996 Ankara-Turkey Abstract Book P:11.

 

14.Şafak M.,Samim E.,Göçmen H.,Kılıç R.,Dursun E.,Çerezci N.,Özeri C.Silastic Medializasyon Laringoplasti:A new approach.Abstract book ofThe 3.European congress of the European Federation of ORL Societies(EUFOS),P:443,Budapest,Hungary,June,9-14;1996

 

15.Korkmaz H,Dursun E.,Akmansu H.,Bayız Ü.,Samim E.,Uygur   K.,Demir E., Ünlü S.,Özeri C.Prognostic İmportance of tumor associated tissue eosiniophilia(TATE)In laryngeal cancer.Turkısh-Italian Laryngology congress,Antalya,Turkey,4-7 May 1997.

 

16.Göçmen H, Şafak MA, Kılıç R, Korkmaz H, Samim E, Özeri C. Comparison of Observation and Ventilation  Tube İnsertion  in Retraction Pockets Abstract  Book of  Politzer Society International Society International Society for Otologic  Surgery 4. İnternational Meeting.1998 ;p:66 Antalya –Turkey June 7-11.

 

17.Çelik H, Göçmen H, Şafak M, Dursun E, Samim E, Özeri C. Stapedektomi in Tympanosklerosis .Abstract Book of Politzer Society International Society for Otologic Surgery İnternational Meeting , p:38. Antalya –Turkey .June .7-11;1998.

 

18.Samim E.,Kılıç R.,Akmansu H.,Kocaoğlan A.,DursunE.,Özeri C.Secretory Otitis Media treatment with azitromycin compared to dekongestant. Abstract  Book of  Politzer Society International Society International Society for Otologic  Surgery 4. İnternational Meeting.1998,P:170 Antalya-Turkey,7-11 June 1998

 

19.Bayız Ü, Ceylan K, Samim E, Başarır M, Özeri C. Comparison of respiratory functioon of test parameters in asthmatic patients undergone functional endoscopic sinus surgery. 4th Congress of the European Federation of ORL Societies (EUFOS), 13-16 June 2000 Berlin,Germany. 

 

20.  İ. Haberal, H. Akmansu, E. Samim, Ü. Bayız, H. Oğuz, C. Özeri: Selektif Boyun Diseksiyonları. 25. Ulusal Türk Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,  18-22 Eylül 1999, İzmir (Tebliğ).

21.  Göçmen H, Samim E, Haberal İ, Kılıç R, Kızılkaya Z, Özeri C: Kolesteatomlu kronik otitlerde mastoid obliterasyon ve dış kulak yolu rekonstrüksiyonunun yeri. 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk Yunan Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi  Dernekleri Ortak Toplantısı . 22-26 Eylül 2001. Antalya (Poster)

22.  Haberal İ, Göçmen H, Şafak MA, Bayız Ü, Ünlü S, Samim E: İnce iğne aspirasyon biyopsisinin tükrük bezi tümörlerindeki önemi. 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk Yunan Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi  Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül 2001. Antalya (Poster).

23.  Haberal I, Göçmen H, Şafak MA, Bayız Ü,Ünlü S, Samim E. The value of the fine needle aspiration biopsy in salivary gland tumors. The XVIIth World Congress of The International Federation of Oto-Rhino Laryngological Societies, Cairo, Egypt, 28th September- 3rd October 2002 (poster presentation).

24.  Göçmen H, Samim E, Haberal I, Kılıç R, Kızılkaya Z, Özeri C. What is the role of mastoid obliteration and external wall reconstruction in chronic otitis media with cholesteatoma? Is it needed? The XVIIth World Congress of The International Federation of Oto-Rhino Laryngological Societies, Cairo, Egypt, 28th September- 3rd October 2002 (poster presentation).

25.  Can IH, Dinç E, Emir H, Bayız Ü, Samim E: Nazal kavitede melanozis zemininde gelişen malign melanom. Baş boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım, Çeşme-İzmir (Poster)

26.  Emir H, Dinç E,  Can IH, Göçmen H, Samim E: Multifokal yerleşimli blue nevus vakası. Baş boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım, Çeşme-İzmir (Poster)

27.  Felek SA, Özdek A, Uzunkulaoğlu H, Şafak MA, Kılıç R, Haberal I, Telci M, Samim E. Olgu sunumu: Bilateral Bell’s palsy.XXVII Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003, Antalya. (poster)

28.  Ceylan K, Haberal I, Bayız U, Emir H, Yavanoğlu A, Samim E. Bilateral congenital choanal atresia ın a week old patient: transnasal endoscopic repair with stent, Nisan 20-23 2005, Sao Paulo, Brasil ( Poster presentasyonu)

29.  Haberal IH, Ceylan K, Caydere M, Samim EE, Ustun H. The expressıon of MMPs ın patıents wıth nasal polyposıs and chronıc rhınosınusıtıs. 26th Isıan Internatıonal Symposıum on Infectıon and Allergy of the Nose MSO-HNS Scientıfıc Meetıng, 1-4 February 2007, Kuala Lumpur Malaysıa (Oral presentatıon)

30.  Sedat Doğan, İlknur Haberal Can, İlhan Ünlü, Nuran Süngü, Mehmet Alpaslan Gönültaş, Ethem Erdal Samim. Parotis bezinde sialolipoma. 8. Uluslararası KBB ve BBC Kongresi, Ankara, 15-17 Mayıs 2008 (poster)


Katıldığı Kongre ve Kurslar:

Workshop on Otoneurology and Phonosurgery. Bayındır Tıp Merkezi, 26-27 Haziran 1993, Ankara.

Laringostroboskopi. Kursu, Ankara Numune Hastanesi, 21 Nisan 1995, Ankara.

23. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya.

Septorinoplasti, Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu, 16-18 Mayıs1996, Ankara.

Endoscopik Endonazal Sinüs Cerrahisinin Dünü, Bugünü ve yarını Kursu, 27-28 May 1996, Ankara.

Üçüncü Avrupa Otorinolaringoloji Federasyonu Kongresi, 9-14 Haziran 1996, Budapeşte, Macaristan.

Onikinci Hacettepe Universitesi KBB Alumni Toplantısı, 20-21 Haziran 1996, Ankara.

Endoscopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 4-5 Mayıs 1997, İstanbul.

Larinks ve Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu ve Sempozyumu, 8-10 Ekim 1998, Ankara.

II. Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu ve Kursu, 22-23 Ekim 1998, Ankara.

Onbeşinci Hacettepe Universitesi KBB Alumni Toplantısı, 17-20 Haziran 1999, Ankara.

Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Kursu, Ankara Üniversitesi KBB Hastalıkları ABD, 28-30 Haziran 1999, Ankara.

KBB ve Baş Boyun Cerrahisinde Yenilikler (Mayo Klinik ve Numune Hastanesi işbirliği ile), 16 Kasım 1999, Ankara.

Otolaringolojik Allerji, 2-5 Mart 2000, Bursa-Uludağ.

“2000 Yılı Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Toplantısı”, 1-4 Haziran 2000, Ankara-Türkiye.

Hollanda Türk Baş Boyun Cerrahisi Deneyimleri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12-13 Ekim 2000, Ankara.

Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi sempozyumu “KBB de Uluslararası Konferanslar Dizisi III”, 3-5 Kasım 2000, İzmir.

EEG-EMG Kursu.Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi, Gazi Üniversitesi, 31 Mart- 3 Nisan 2001, Ankara.

Onyedinci Hacettepe Universitesi KBB Alumni Toplantısı, 30 Mayıs- 1 Haziran 2001, Ankara.

The joint meeting of Turkish Otorhinolaryngology & Head Neck Surgery Society and American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery. 9-12 June 2001 İstanbul.

26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk Yunan Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi  Dernekleri Ortak Toplantısı . 22-26 Eylül 2001. Antalya.

1. Otoskop Grubu Sempozyumu, 12-14 Ekim 2001, Abant-Bolu. (organizasyon komitesi)

Current consepts in Allergy and Asthma Disease Management. February 9, 2002, Chicago,IL

Emerging Clinical Considerations in Allergic Rhinitis #3. Chicago, 21/2/02

Emerging Clinical Considerations in Allergic Rhinitis #3. Chicago, 2/21/02

Allergic rhinitis: expanding of the treatment options. Chicago, 3/7/02

AAOAF First Annual Academic Weekend retreat In Basic Allergy March 8-10, 2002 Dallas, Texas

Face Lift and Neck Contouring Surgery, April 5-7, 2002, Chicago

Joint panel on Endoscopic Sinus Surgery and Sinus Disease. Rush Presbyterian- Saint’s Luke Medical Center Chicago, IL, 9/4/02

Case Studies in Migraine Diagnosis and Therapy, Chicago, Il, 1/4/02

Migraine therapy: improving patient satisfaction, Chicago, IL, 1/4/02

Update in Pediatric Otolaryngology. April 18, 2002, Chicago, IL

Taking Aim Against Allergic Rhinitis in Children: Tools for Success, Chicago, IL, 11/4/02

Emerging clinical considerations in allergic rhinitis, Chicago, IL, 4/22/02

Improving the outcomes of Allergic Rhinitis Treatment, Chicago, IL,4/23/02

Role of imflammatory mediators in allergic rhinitis, Chicago, IL, 4/24/02

Concomitant montelukast and loratadine as treatment for seasonal allergic rhinitis: a randomized, placebo controlled clinical trial, Chicago, IL, 4/24/02

The burden of illness, Chicago, IL, 9/5/02

Importance of inflammation in disease pathogenesis and pharmacology., Chicago, IL, 9/5/02

Using traditional and emerging therapies to optimize clinical outcomes, Chicago, IL, 9/5/02

Making the correct diagnosis, 5/9/2002, Chicago, IL

The allergic rhinitis response: clinical updates and insitghts, issue #2, Chicago, IL, 8/6/02

A look to the future: The management of allergic disease, Chicago, IL13/6/02

The Link: The asthma/allergic rhinitis connection, issue#1, 6/14/2002, Chicago, IL

Image guided sinus surgery for the otolaryngologist, June 21-23, 2002, Hotel-Intercontinental, Chicago, IL

Educational meeting of Illinois Society of Allergy, Asthma and Immunology, September 2001-May 2002, Hyatt at University Village, Chicago, IL

Asthma Action Monograph, 19/6/02, Chicago, IL

The Allergic Rhinitis Response: Clinical Updates and Insights, Issue#3, Chicago, 2/9/02

Annual Meeting of  AAOA (American Academy of Otolaryngic Allergy), San Diego, Sept 19-21, 2002 (Oral presentation).

Treatment in Acute Bacterial Sinusitis, Palm Beach Gardens, Florida, September 12-13, 2002.

American Rhinologic Society Annual Meeting, San Diego, Sept 21, 2002 (Poster  presentation).

American Academy of Otolaryngology- Head and Neck Surgery Foundation Annual Meeting, San Diego, September 22-25,2002.

Optimizing Treatment to Minimize Bacterial Resistance: Focus on Respiratory Tract Infections, Chicago, IL, September 26, 2002.

Diagnostic Approaches to Allergic Disease Symposium, Illinois Society of Allergy, Asthma & Immunology, Chicago, IL, September 29, 2002.

The Allergic Rhinitis Response: Clinical Updates and Insights, Issue#5, Chicago, 10/18/02

60th Annual Meeting of the American College of Allergy Asthma Immunology, San Antonio, November 15-20, 2002 (Poster presentation).

Shipping Infectious substances, The University of Chicago Hospitals, Chicago, IL, 12/10/02

Fraud awareness-Corporate compliance, Chicago, 2002

Rinoplasti, KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Eğitsel Kursları, Ankara, 3/13/2003

Maksillofasiyal travmalar, KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Eğitsel Kursları, Ankara, 5/15/2003

XIX. Hacettepe KBB Alumni Toplantısı, 28-30 May, 2003, Ankara

SSK Ankara Eğitim Hastanesi KBB Klinikleri 1. Bahar Sempozyumu, 4/25/2003, Ankara

III. Otoskop Grubu Sempozyumu, 31 Ekim-2 Kasım, 2003, Denizli

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslar arası Toplantısı, “KBB’de minimal invaziv yaklaşımlar”, 11-13 Aralık 2003, Ankara

Nazopulmoner etkileşim paneli, 25 Aralık 2003, Moderatör: Dr. Adnan Ünal, Panelistler: Dr. Fuat Kalyoncu, Dr. Sabri Uslu, Dr. Müge Özcan, Dr. İlknur Haberal Can (as panelist)

Mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi kursları I (Septorinoplasti), 23-25 Ocak  2004, Ankara

Nazal ve paranazal tümörlere endoskopik yaklaşım, 02\12\2004, Ankara

A’dan Z’ye eksternal septorinoplasti, 5-7 Mayıs 2004, Malatya

Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık, 2. ulusal sempozyumu, 28 Mayıs 2004, Ankara

Baş boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım, 25-28 Eylül 2004, Çeşme-İzmir

Benin Paroksimal Vertigo Kursu, Ankara, 2.12.2004

Kafa Kaidesi Cerrahisi, Eğitsel Kurs, Ankara, 3.3.2005

Kafa Kaidesi Cerrahisi, Eğitsel Kurs, Ankara, 3.3.2005

Troid kanseri cerrahisi, Eğitsel kurs, Ankara, 7.4.2005

Rhinology 2005, 24th Isıan , Sao Paulo, Brasil,20-23 October 2005

Larinks kanserlerinde endoskopik değerlendirme ve endolaringeal cerrahi, , Eğitsel kurs, Ankara, 2.6.2005

3. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörotoloji Odyoloji Kongresi, 25-26 Kasım 2005, Ankara

Haberal İ. Allerjik rinitle ilgili bilmek istediğiniz her şey (Panelist). 2. Ulusal Rinoloji Kongresi. 23-26 Şubat 2006-03-30

Uludağ 2006 Adenoid ve Tonsil Hastalıkları. 2-5 Mart 2006. Bursa

Haberal İ. Alerji Paneli (panelist). Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği 7. Uluslararası Toplantısı. 22-25 Mart 2006 Ankara

Haberal I. Cerrahpasa Medicine Faculty Department of Ear Nose and Throat 19th Academic Week. May 29-31 2006 İstanbul Turkey

II. Nöro-otoloji Kongresi 26-29 Ekim 2006 Belek Antalya.

22. Hacettepe Alumni KBB 16-19 Kasım 2006 Ankara

Congestion and Inflammatıon Summıt 27-28 January 2007, Rome, Italy

26th Isıan Internatıonal Symposıum on Infectıon and Allergy of the Nose MSO-HNS Sciğentıfıc Meetıng, 1-4 February 2007, Kuala Lumpur Malaysıa

Mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi kursları II. Ses Hastalıklarına Yaklaşım, Nisan 7-8, 2007, Ankara

5. Akademi toplantısı, 12-14 Nisan 2007, Samsun

3. Ulusal Rinoloji Kongresi ve CITRAS, 21-25 Nisan 2007, Bodrum

29.Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 28 Mayıs 2007, Rinitli Hastaya Yaklaşım , Antalya

Rinolojide yenilikler ve alerji. Alerjik rinitte yenilikler, 23. Hacettepe KBB Alumni, 9-10-11 Kasım 2007, İstanbul

6. Akademi Toplantısı, 10-13 Nisan 2008, Çeşme İzmir

İlknur Haberal: Adenotonsil cerrahisinde yeni teknikler kursu. 6. Akademi Toplantısı, 10-13 Nisan 2008, Çeşme İzmir

İlknur Haberal: Vertigo kursu. 6. Akademi Toplantısı, 10-13 Nisan 2008, Çeşme İzmir

İlknur Haberal: Alerjik rinit kursu. 6. Akademi Toplantısı, 10-13 Nisan 2008, Çeşme İzmir

İlknur Haberal: Septum errahisi kursu. 6. Akademi Toplantısı, 10-13 Nisan 2008, Çeşme İzmir

 İlknur Haberal. 3rd European Conference on Head and Neck Oncology, Zagreb, Crotia May 8-10 2008.

İlknur Haberal Can. 8. Uluslararası KBB ve BBC Kongresi, Ankara, 15-17 Mayıs 2008

İlknur Haberal Can.  Allerjik rinit kursu. 4. Ulusal Rinoloji Kongresi. 29.Mayıs-1 Haziran 2008, Antalya .

ERS ISIAN 2008 22rd Congress of European Rhinologic Society and 27th International Symposium of Infection and Allergy of the Nose, June 15-19 2008 Crete, Grece

8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, 15-20 June 2008, Antalya Turkey

Alerjik rinitte güncel tedaviler. 24. Kulak Burun Boğaz Alumni Toplantısı. 7-8 Kasım 2008. Hacettepe Ankara

Alerji zirvesi. Kıbrıs, 29 Kasım 2008

Fasiyal plasti, Türkiye KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi. 8.1 2009 Ankara

Horlama ve Uyku apnesi Cerrahisi Tedavisi Kursu. 19-21 Ocak 2009 GATA Ankara

3. Astım Rinit Günleri, 5-8 Mart 2009, Acapulco otel, Kıbrıs

5. Ulusal Rinoloji  Kongresi. 5th International Consensus on Nasal Polyposis. 2. Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi. 28-31 Mayıs 2009.  Antalya

 

Gerçekleştirilen kurslar:

H1. Göçmen H, Kızılkaya Z, Samim E. “Kolesteatoma cerrahisi”. 29. Türk Ulusal      Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 1307-1, Antalya, 27 Mayıs 2007.

 

Atıflar:

(A1). Göçmen H, Kılıç R, Ozdek A, Kızılkaya Z, Şafak MA, Samim E. “Surgical treatment of cholesteatoma in children”. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 67(8): 867-72, (2003).

E1. Park KH, Park SN, Chang KH, Jung MK, Yeo SW. “Congenital middle ear cholesteatoma in children; retrospective review of 35 cases”. J Korean Med Sci. 2009; 24(1): 126-31.

E2. Stankovic M. “Follow-up of cholesteatoma surgery: open versus closed tympanoplasty”. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2007; 69(5): 299-305.

E3. McHugh TP. “Intracranial cholesteatoma: a case report and review.” J Emerg Med. 2007; 32(4): 375-9.

E4. Shirazi MA, Muzaffar K, Leonetti JP, Marzo S. “Surgical treatment of pediatric cholesteatomas.” Laryngoscope. 2006; 116(9): 1603-7.

E5. Chen B, Yin S, Shen P. “The feasibility of the retrofacial approach to the pediatric sinus tympani.” Otolaryngol Head Neck Surg. 2005; 133(5): 780-5.

          (A3). Emir H, Ceylan K, Kızılkaya Z, Göçmen H, Uzunkulaoğlu H, Samim E. “Success is a matter of experience: Type 1 tympanoplasty: Influencing factors on type 1 tympanoplasty”. Eur Arch Otorhinolaryngol, 264(6): 595-9, (2007).

E6. Stankovic MD. Audiologic results of surgery for cholesteatoma: Short term follow-up of influential factors. J Otol Neurotol 2008; 7: 933-940.

E7. Pınar E, Sadullahoğlu K, Cali C, et al. Evaluation of prognostic risk factors and middle ear risk factors of tympanoplasty. Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 139(3).

E8. Emir H, Kaptan ZK, Gocmen H, Uzunkulaoglu H, Tuzuner A, Bayiz U, Samim E. “Ossiculoplasty with intact stapes: Analysis of hearing results according to the middle ear risk index”. Acta Otolaryngol 2008 Dec 31: 1-7.  (PMID: 19117161, DOİ: 10.1080/00016480802587853) 

          (A4). Ceylan K, Emir H, Kizilkaya Z, Samim E. “Bilateral congenital choanal atresia in a 7-day-old patient transnasal endoscopic repair with stent’’. Eur Arch Otorhinolaryngol, 264(7): 837-40, (2007).

E9. Wang QY, Wang SQ, Lin S, et al. Transnasal endoscopic repair of acquired posterior choanal atresia. Chinese Med J 2008; 121(12): 1101-1104.

 

 

 

 

 

 


 


Gastroenterolojik Cerrahi Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifika Programı 2016 yılı
2. Dönem Duyurusu


Ülkemizde yaşanan darbe girişimi olaylarında yaralanan Serkan TUNÇ'un Hastane Yöneticiliğimize iletmiş olduğu yazısı


Hastanemizin Ulus Semt Polikliniğinde Nöroloji Uzmanı Dr. Güneyit UZUNLAR tarafından EMG hizmeti verilmektedir

Terör Değil Şifaya Vesile Eller Kazanacak


TKHK Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
E Dergisinin 4.Sayısı çıkmıştır


Bahçelievler Semt Polikliniğimizde Genel Cerrrahi ve Dahiliye Poliklinikleri Hizmet vermeye başlamıştır


Yenimahalle Semt Polikliniğimizde Dahiliye Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır


T.C. Sağlık Bakanlığı
TKHK'nun
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve
T.C. Halk Bankası A.Ş.
ile ilgili ilanı


 Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Bölümünce hazırlanan

Biyokimya Test Rehberi
için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünce hazırlanan

Mikrobiyoloji Test Rehberi için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Patoloji Bölümünce hazırlanan

Patoloji Test Rehberi
için tıklayınız


Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği hizmete girmiştir ve açık kalp ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlularınca hazırlanan MHRS hekim listelerinde, önceden bilinmeyen değişikliklerin en az üç gün önceden iletilmesi gerekmektedir. 48 saat içinde mücbir sebep olmadıkça talep edilen istisnalarının Bakanlığımızca onaylanmayacağı bildirilmiştir. Değişiklik istekleri, klinik İdari sorumlusu onayıyla ve yazılı olarak iletilmelidir. 


Hastanemizde Koroner Anjiyo ünitesi faaliyettetir. 


Hüseyingazi Semt Polikliniği Hizmetini sürdürmektedir. 


Yanık Ünitemiz Hizmeti vermektedir. 


Hastanemizde Ağrı Merkezimiz Hizmet vermektedir. 


SİGARA BIRAKMA Polikliniğimiz
Ulucanlar Ek Binası ve Ulus Semt Polikliniğinde Hizmet Vermektedir.


Ulucanlar Randevu :
312 595 4225-26


Ulus Randevu :

312 311 0299


AKUPUNKTUR Polikliniğimiz
Ulucanlar Dahili Hizmetler Poliklinik binamızda
3. Katta Hizmet Vermektedir. 
Randevu: 312 595 4225-26


 Ankara Hastanesi Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı

Özofagus Manometrisi
Anorektal Manometri
24 Saatlik ph Monitorizasyonu ve İmpedans Analizi tetkiki yapılmaktadır
 


 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.ankarahastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.