DOÇ. DR.ZEYNEP KAPTANZeynep KIZILKAYA KAPTAN

Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1973

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans / Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Dicle Üniversitesi

1994

Tıpta Uzmanlık

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1997

            Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

“Kolesteatomlu Kronik Otitlerin Cerrahi Tedavisinde Obliterasyonun ve Dış Kulak Yolu Arka Duvar Rekonstrüksiyonun Yeri.”

Danışmanlar: Dr. Cavit ÖZERİ (S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinik Şefi), Dr. Hakan Göçmen (S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Şef Yardımcısı)

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Dr.

Malatya devlet hastanesi

1996-1997

Asistan Dr.

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

1997-2001

  Uzman Dr.

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

2001-2003

 UzmanDr.     (Gözlemci)

Üniversitätsklinikum Giessen Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kopf-und Halschirurgie Plastische Operationen Giessen / ALMANYA

16.12.2003 16.06.2004  (6 ay)

 Uzman Dr.

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB 1 Kliniği

2004-2010

  Doçent Dr

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB 1 Kliniği

   2010-

         

 

 

 

 

 

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri:

  1. Karayel F., “Effüzyonlu otitis media tedavisinde amoksisilin-klavulonat, sefuroksim aksetil ve azitromisin etkinliklerinin karşılaştırılması ve mukolitiklerin effüzyonlu otitis media tedavisindeki yeri.” S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, 2004.
  2. Metin M., “Preoperatif mastoid hücrelerinin havalanmasının postoperatif greft başarısı üzerine etkisi.” S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz 1 Kliniği, 2005-2010.

 

Yeterlilik Sınavı:

Türk KBB ve BBC derneği yeterlik kurulu yeterlik belgesi, 30 Eylül 2008.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
  2. Ankara Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
  3. Otoloji ve Otonöroloji Derneği

 

 

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Göçmen H, Kılıç R, Ozdek A, Kızılkaya Z, Şafak MA, Samim E. “Surgical treatment of cholesteatoma in children”. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 67(8): 867-72, (2003).

A2. Ceylan K, Kızılkaya Z, Yavanoğlu A. “Extraskeletal myxoid chondrosarcoma of the nasal cavity”. Eur Arch Otorhinolaryngol, 263(11): 1044-7, (2006).

A3. Emir H, Ceylan K, Kızılkaya Z, Göçmen H, Uzunkulaoğlu H, Samim E. “Success is a matter of experience: type 1 tympanoplasty: Influencing factors on type 1 tympanoplasty”. Eur Arch Otorhinolaryngol, 264(6):595-9, (2007).

A4. Ceylan K, Emir H, Kizilkaya Z, Samim E. “Bilateral congenital choanal atresia in a-week-old patient transnasal endoscopic repair with stent.’’ Eur Arch Otorhinolaryngol, 264(7): 837-40, (2007).

A5. Kızılkaya Z, Ceylan K, Emir H, Bayız Ü. “Bilateral Ramsay Hunt Syndrome in pediatric patient”. Mediterr J Otol, 4(1): 43-46, (2008).

A6. Kızılkaya Z, Ceylan K, Emir H, Yavanoglu A, Unlu I, Samim E, Akagün MC. “Comparison of radiofrequency tissue volume reduction and submucosal resection with microdebrider in inferior turbinate hypertrophy.” Otolaryngol Head Neck Surg, 138(2):176-81, (2008).

A7. Kızılkaya Z, Emir H, Ceylan K, Gocmen H, Samim E. “The effect of stapes mobility on hearing outcome and which procedure to choose in fixed stapes in children tympanosclerosis.” Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 72(6): 849-56, (2008).

 

A8. Kaptan ZK, Emir H, Gocmen H, Uzunkulaoglu H, Karakas A, Senes M, Samim E. “Ginkgo biloba, a free oxygen radical scavenger, affects inflammatory mediators to diminish the occurrence of experimental myringosclerosis.” Acta Otolaryngol, Oct 17: 1-6. (PMID: 18932046, DOİ: 10.1080/00016480802468120),  (2008). 

 

A9. Emir H, Kaptan ZK, Gocmen H, Uzunkulaoglu H, Tuzuner A, Bayiz U, Samim E. “Ossiculoplasty with intact stapes: analysis of hearing results according to the middle ear risk index.” Acta Otolaryngol, Dec 31: 1-7. (PMID: 19117161, DOİ: 10.1080/00016480802587853), (2008).

A10. Emir H, Kaptan ZK, Samim E, Sungu N, Ceylan K, Ustun H. “The preventive effect of ginkgo biloba extract in myringosclerosis: study in rats.” Otolaryngol Head Neck Surg, 140(2): 171-6, (2009).

 

A11. Ceylan K, Kızılkaya Z, Emir H, Samim E. “An unusual presentation for 6th nerve palsy: Isolated chronic sphenoid sinusitis and bilateral abducens palsy”. Internet Journal of Otorhinolaryngology, 6(1), (2007). 

 

A12. Emir H, Kızılkaya Z, Ceylan K, Göçmen H. “Case report: Early resolution of bilateral sudden sensorineural hearing loss due to acute carbonmonoxide intoxication with normobaric oxygen, systemic steroid, dextran and piracetam treatment”. Internet Journal of Otorhinolaryngology, 6(1), (2007).

A13. Emir H, Kızılkaya Z, Tüzüner A, Akgedik Ş. “A rare case of metastatic tonsillar malignant melanoma”. Internet Journal of Otorhinolaryngology, 7(2), (2008).

 

A14. Emir H, Kızılkaya Z, Uzunkulaoğlu H, Doğan S. “Bilateral submandibular sialolithiasis: Giant, fistulized, multiple and asymptomatic: report on a rare occurance”. Ear Nose Throat J, 25 Kasım 2008 tarihinde yayına kabul edilmiştir.  

 

A15. Kızılkaya ZK, Emir H, Uzunkulaoğlu H, Yücel M, Karakoç E, Koca G, Tüzüner A, Samim E, Korkmaz M. “Determination of Helicobacter pylori in patients with chronic nonspecific pharyngitis”. Laryngoscope, 12 Şubat 2009 tarihinde yayına kabul edilmiştir.

A16. Ceylan K, Emir H, Kızılkaya Z, Tastan E, Yavanoğlu A, Uzunkulaoğlu H, Samim E, Felek SA. “Which one to choose first in mild to moderate obstructive sleep apnea: Single stage multilevel temperature controlled radiofrequency tissue volume reduction or nasal continuous positive airway pressure?”. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009,  7 Nisan 2009 tarihinde yayına kabul edilmiştir.

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Emir H, Göçmen H, Kaptan ZK, Ünlü İ, Uzunkulaoğlu H, Ceylan K, Yavanoğlu A, Samim E. “A new therapy in sudden sensorineural hearing loss: Injection of intratympanic steroids”. XVIIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), Abstract Book, Free papers, s:57, Roma, İtalya, 25-30 Haziran 2005.

B2.  Emir H, Göçmen H, Samim E, Kaptan ZK, Ozdek A, Haberal I, Yavanoğlu A, Akagün M. “High dose steroid therapy for sudden hearing loss”. XVIIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), Abstract Book, Free papers, s:57, Roma, İtalya, 25-30 Haziran 2005.

B3. Bayız Ü, Ceylan K, Haberal İ, Kaptan ZK, Uzunkulaoğlu H, Yavanoğlu A, Göçmen H, Samim E. “Outcomes of simultaneous septoplasty and uvulopalatopharyngoplasty in obstructive sleep apnea patients”. XVIIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), Abstract Book, Free papers, s:79, Roma, İtalya, 25-30 Haziran 2005.

B4. Ozdek A, Unlu I, Haberal I, Emir H, Göçmen H, Kaptan ZK, Uzunkulaoğlu H, Samim E. “The comparison of different antibiotics and the effect of mucolitics in treatment of otitis media with effusion”. XVIIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), Abstract Book, Free papers, s:83, Roma, İtalya, 25-30 Haziran 2005.

 

B5. Ozdek A, Kaptan ZK, Uzunkulaoğlu H, Haberal I, Unlu I, Şafak M, Çaydere M, Samim E. “Malignant oncocytic tumor of the parotid gland”. XVIIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), Abstract Book, Free papers, s:134, Roma, İtalya, 25-30 Haziran 2005. 

 

 

B6. Haberal IC, Kurt A, Unlu I, Kızılkaya Z, Emir H, Samim E. “An interesting case with bilateral double concha”. XXIst Congress of the European Rhinologic Society and XXVth International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, (ERS and ISIAN), Abstract Book, p:23, Tampere, Finlandiya, 11-15 Haziran 2006.

B7. Kızılkaya Z, Emir H, Ceylan K, Göçmen H, Astarcı M, Samim E, Metin M, Doğan S. “Case report: Cystic clear cell myoepithelioma of the parotid gland”. 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Eur Arch Otorhinolaryngol 2007 (Suppl 1); 264: 138, Viyana, Avusturya, 30 Haziran-4 Temmuz 2007.

B8. Ceylan K, Bayız H, Yavanoğlu A, Kızılkaya Z, Ustun H, Samim E, Yazıcı H. “Case report: Secondary lingual tuberculosis resembling lingual cancer with lung metastasis”. 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Eur Arch Otorhinolaryngol 2007 (Suppl 1); 264: 110, Viyana, Avusturya, 30 Haziran-4 Temmuz 2007.

B9. Can IH, Ceylan K, Çaydere M, Samim E, Ustun H, Emir H, Kızılkaya Z. “Matrixmetalloproteinases in patient with larynx cancer and benign glottic lesions”. 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Eur Arch Otorhinolaryngol 2007 (Suppl 1); 264: 18,  Viyana, Avusturya, 30 Haziran-4 Temmuz 2007.

B10. Emir H, Kızılkaya Kaptan Z, Göçmen H, Samim E. “Epidural Abcess and Encephalocele Originated from Tegmen Defect Related to Mastoidectomy: A Case Report”. 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, Abstract Book, PP203, p:182, Antalya, Türkiye, 15-20 Haziran 2008.

 

 

 

 

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Ozdek A, Kılıç R, Kızılkaya Z, Şafak MA, Göçmen H, Samim E. “Plastipor TORP ve PORP ile kemikçik zincir rekonstrüksiyonunun fonksiyonel sonuçları”. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 4(2): 73-77, (2004).

C2. Ceylan K, Bayız Ü, Kızılkaya Z, Lale Ö, Emir H, Ünlü İ, Yavanoğlu A, Samim E. “Impact of microdebrider in surgical treatment of nasal polyposis in terms of heakth related quality of life and objective findings: A comperative randomized single blinded clinical study”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 6(2): 60-65, (2007).

 

C3. Ceylan K, Bayız H, Yavanoğlu A, Kızılkaya Z, Samim E, Ustun H. “Akciğer metastazı olan dil kanserini taklit eden sekonder lingual tüberküloz: olgu sunumu”. Kulak Burun Boğaz ve Baş- Boyun Cerrahisi Dergisi, 15(2): 99-102, (2007). 

 

C4. Emir H, Kızılkaya ZK, Samim E, Ceylan K, Göçmen H, Uzunkulaoğlu H. “Açık kavite timpanomastoidektomide uzun dönem anatomik ve fonksiyonel sonuçlarımız”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(4): 95-101, (2008).

C5. Kızılkaya Z, Emir H, Uzunkulaoğlu H, Ceylan K, Bulut C. “Okuloglanduler Tularemi: Nadir bir olgu sunumu”. Kulak Burun Boğaz ve Baş- Boyun Cerrahisi Dergisi, 16(3): 146-149, (2008).

C6. Özdek A, Emir H, Kızılkaya Z. “An unusual cause of adult dyspnea and hemoptysis: Leech infestation of the larynx”. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 16(3): 138-140, (2008).

C7. Ceylan K, Emir H, Kızılkaya Z, Samim E. “Kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarında osteomeatal kompleks anatomik varyasyonlar ve evrelendirmeye olan etkileri”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(2): 63-67, (2008).

 

C8. Kızılkaya Z, Emir H, Ceylan K, Samim E. “Nazal septumun primer yassı hücreli karsinomu”. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 28(6): 977-979, (2008).

C9. Kızılkaya Z, Emir H, Ceylan K, Göçmen H, Astarcı M. “Cystic clear cell myoepithelioma of the parotid gland: Case report”. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 29(1): 254-7, (2009).

C10. Tüzüner A, Emir H, Kızılkaya Z, Samim E. “Fasial kontakt ağrı sendromlu hastalarda postoperatif ağrı sonuçları”. Turk Arch Otolaryngol, 46(4): 329, 46(3): 205-208, (2008). (DOİ: 10.2399/tao.08.ss071x)

C11. Kızılkaya Z, Bayız Ü, Ceylan K, Emir H, Ünlü İ, Uzunkulaoğlu H, Yavanoğlu A, Göçmen H, Samim E. “Otosklerozun cerrahi tedavisinde teflon piston protez ile birlikte uygulanan stapedotomi, hemistapedektomi ve total stapedektomi girişimlerinin kısa ve uzun dönem sonuçları”. Otoscope, 19 Ocak 2007 tarihinde yayına kabul edilmiştir.

 

C12. Emir H, Kızılkaya Z, Göçmen, Samim E. “Mastoidektomiye bağlı tegmen defekti sonrası gelişen epidural apse ve ensefalosel: olgu sunumu”. KBB İhtisas Dergisi, 24 Ocak 2008 tarihinde yayına kabul edilmiştir.

 

 

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Bayız Ü, Kızılkaya Z, Göçmen H, Şafak MA, Arslan N, Emir H, Ceylan K, Gündüz V, Özeri C. “Otoskleroz cerrahisindeki sonuçlarımız”. 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı S160, s:77, Kemer, Antalya, 4-9 Ekim 2003.

D2. Emir H, Haberal İ, Fidan V, Kılıç R, Arslan N, Ceylan K, Üstün H, Kızılkaya Z, Demirci M. “Primer laringeal amiloidoz”.  27. Türk Ulusal Otorhinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P65, s:197, Kemer, Antalya, 4-9 Ekim 2003.

D3. Kızılkaya Z, Şafak MA, Arslan N, Akın O, Özdek A, Oğuz H, Uzunkulaoğlu H, Demirci M. “Dudak kanserlerinde klinik tecrübemiz”. 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı P63, s:197, Kemer, Antalya, 4-9 Ekim 2003.

D4. Samim E, Özdek A, Bayız Ü, Şafak MA, Kılıç R, Kızılkaya Z, Uzunkulaoğlu H, Göçmen H. “Ani işitme kayıplarında steroid, dekstran ve piracetam ile kombine tedavi” 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı S81, s:39, Kemer, Antalya, 4-9 Ekim 2003.

D5. Göçmen H, Kızılkaya Z, Emir H, Ceylan K, Samim E, Yavanoğlu A, Uzunkulaoğlu H, Ünlü İ, Bayız Ü. “Kolesteatomlu kronik otit cerrahisinde mastoid obliterasyon ve dış kulak yolu rekonstrüksiyonu klinik sonuçlarımız”. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı S130, s:54, Antalya, 26-31 Mayıs 2007.

 

D6. Ceylan K, Emir H, Kızılkaya Z, Taştan E, Yavanoğlu A, Uzunkulaoğlu H, Samim E. “Hafif ve orta derecede tıkayıcı uyku apnesinde tek kademeli çoklu seviye radyofrekans uygulaması veya nazal CPAP”. 8.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı S23, s:42, Ankara, 15-17 Mayıs 2008. 

 

 

D7. Emir H, Kızılkaya Kaptan Z, Samim E, Ceylan K, Göçmen H, Uzunkulaoğlu H. “ Açık kavite timpanomastoidektomi’de uzun dönem anatomik ve fonksiyonel sonuçlarımız”. 8.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı P113, s:96, Ankara, 15-17 Mayıs 2008. 

 

 

D8. Emir H, Kızılkaya Z, Ceylan K, Uzunkulaoğlu H. “Nadir orta kulak defektleriyle birlikte konjenital stapes fiksasyonu: olgu sunumu”. 8.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı P118, s:98, Ankara, 15-17 Mayıs 2008. 

 

 

 

 

E. Atıflar:

 

(A1). Göçmen H, Kılıç R, Ozdek A, Kızılkaya Z, Şafak MA, Samim E. “Surgical treatment of cholesteatoma in children”. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 67(8): 867-72, (2003).

E1. Park KH, Park SN, Chang KH, Jung MK, Yeo SW. “Congenital middle ear cholesteatoma in children; retrospective review of 35 cases”. J Korean Med Sci. 2009; 24(1): 126-31.

E2. Stankovic M. “Follow-up of cholesteatoma surgery: open versus closed tympanoplasty”. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2007; 69(5): 299-305.

E3. McHugh TP. “Intracranial cholesteatoma: a case report and review.” J Emerg Med. 2007; 32(4): 375-9.

E4. Shirazi MA, Muzaffar K, Leonetti JP, Marzo S. “Surgical treatment of pediatric cholesteatomas.” Laryngoscope. 2006; 116(9): 1603-7.

E5. Chen B, Yin S, Shen P. “The feasibility of the retrofacial approach to the pediatric sinus tympani.” Otolaryngol Head Neck Surg. 2005; 133(5): 780-5.

         (A3). Emir H, Ceylan K, Kızılkaya Z, Göçmen H, Uzunkulaoğlu H, Samim E. “Success is a matter of experience: Type 1 tympanoplasty: Influencing factors on type 1 tympanoplasty”. Eur Arch Otorhinolaryngol, 264(6): 595-9, (2007).

E6. Stankovic MD. Audiologic results of surgery for cholesteatoma: Short term follow-up of influential factors. J Otol Neurotol 2008; 7: 933-940.

E7. Pınar E, Sadullahoğlu K, Cali C, et al. Evaluation of prognostic risk factors and middle ear risk factors of tympanoplasty. Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 139(3).

 

E8. Emir H, Kaptan ZK, Gocmen H, Uzunkulaoglu H, Tuzuner A, Bayiz U, Samim E. “Ossiculoplasty with intact stapes: Analysis of hearing results according to the middle ear risk index”. Acta Otolaryngol 2008 Dec 31: 1-7.  (PMID: 19117161, DOİ: 10.1080/00016480802587853)  

         (A4). Ceylan K, Emir H, Kizilkaya Z, Samim E. “Bilateral congenital choanal atresia in a 7-day-old patient transnasal endoscopic repair with stent’’. Eur Arch Otorhinolaryngol, 264(7): 837-40, (2007).

E9. Wang QY, Wang SQ, Lin S, et al. Transnasal endoscopic repair of acquired posterior choanal atresia. Chinese Med J 2008; 121(12): 1101-1104.

 

 

F. Konuşmacı olarak katılınan paneller:

F1. Kulak Burun Boğaz, Baş Boyun Cerrahisi Derneği Aylık Toplantısı, “İletim Tipi İşitme Kayıplarında İlginç Olgular” paneli, Moderatör: Prof. Dr. Levent Sennaroğlu, Hacettepe Üniversitesi, Kasım 2007.

 

 

 

G. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

G1. Karayel F, Kızılkaya Z. “Sensörinöral işitme kaybı: Yetişkinlerde değerlendirme ve tedavi”. In: Otolaryngology Head and Neck Surgery. Editör. Charles W Cummings, Paul W Flint, Lee A Harker, Bruce H Haughey, Mark A Richardson, K Thomas Robbins, David E Schuller, J Regan Thomas. Bölüm editörleri: Peter A Santi, Patrizia Mancini. Çeviri editörü: Can Koç. Bölüm: 155, pp: 3535-61, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara 2007.

 

 

H. Gerçekleştirilen kurslar:

H1. Göçmen H, Kızılkaya Z, Samim E. “Kolesteatoma cerrahisi”. 29. Türk Ulusal      Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 1307-1, Antalya, 27 Mayıs 2007.

 

 

 

 

 


Gastroenterolojik Cerrahi Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifika Programı 2016 yılı
2. Dönem Duyurusu


Ülkemizde yaşanan darbe girişimi olaylarında yaralanan Serkan TUNÇ'un Hastane Yöneticiliğimize iletmiş olduğu yazısı


Hastanemizin Ulus Semt Polikliniğinde Nöroloji Uzmanı Dr. Güneyit UZUNLAR tarafından EMG hizmeti verilmektedir

Terör Değil Şifaya Vesile Eller Kazanacak


TKHK Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
E Dergisinin 4.Sayısı çıkmıştır


Bahçelievler Semt Polikliniğimizde Genel Cerrrahi ve Dahiliye Poliklinikleri Hizmet vermeye başlamıştır


Yenimahalle Semt Polikliniğimizde Dahiliye Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır


T.C. Sağlık Bakanlığı
TKHK'nun
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve
T.C. Halk Bankası A.Ş.
ile ilgili ilanı


 Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Bölümünce hazırlanan

Biyokimya Test Rehberi
için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünce hazırlanan

Mikrobiyoloji Test Rehberi için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Patoloji Bölümünce hazırlanan

Patoloji Test Rehberi
için tıklayınız


Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği hizmete girmiştir ve açık kalp ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlularınca hazırlanan MHRS hekim listelerinde, önceden bilinmeyen değişikliklerin en az üç gün önceden iletilmesi gerekmektedir. 48 saat içinde mücbir sebep olmadıkça talep edilen istisnalarının Bakanlığımızca onaylanmayacağı bildirilmiştir. Değişiklik istekleri, klinik İdari sorumlusu onayıyla ve yazılı olarak iletilmelidir. 


Hastanemizde Koroner Anjiyo ünitesi faaliyettetir. 


Hüseyingazi Semt Polikliniği Hizmetini sürdürmektedir. 


Yanık Ünitemiz Hizmeti vermektedir. 


Hastanemizde Ağrı Merkezimiz Hizmet vermektedir. 


SİGARA BIRAKMA Polikliniğimiz
Ulucanlar Ek Binası ve Ulus Semt Polikliniğinde Hizmet Vermektedir.


Ulucanlar Randevu :
312 595 4225-26


Ulus Randevu :

312 311 0299


AKUPUNKTUR Polikliniğimiz
Ulucanlar Dahili Hizmetler Poliklinik binamızda
3. Katta Hizmet Vermektedir. 
Randevu: 312 595 4225-26


 Ankara Hastanesi Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı

Özofagus Manometrisi
Anorektal Manometri
24 Saatlik ph Monitorizasyonu ve İmpedans Analizi tetkiki yapılmaktadır
 


 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.ankarahastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.