DOÇ.DR. SEVİM ASLAN FELEK


ADI SOYADI                                       :
SEVİM ASLAN FELEK
DOĞUM YERİ – TARİHİ                 : 1969

UZMANLIK ALANI                          : KULAK BURUN BOĞAZ

ÜNVANI                                              : DOÇENT DOKTOR

MEZUN OLDUĞU OKUL – YIL     : GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1995

CALISTIĞI KLİNİK – BÖLÜM      : KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ

BİLDİĞİ YABANCI DİL                   : İNGİLİZCE

ÖZGEÇMİŞ                                         :

Öğrenim Durumu:

 

Derece

 

Bölüm/Program

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans / Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi

1995

Tıpta Uzmanlık

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2001

Doçentlik

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ocak 2011
 

Görevler:

 

Görev Unvanı

 
Görev Yeri

 

Yıl

Dr, Pratisyen
 İnli Kasabası-AFYON
1996-1997
Dr, Ar.Gör.

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği

1997-2001

Uzman Dr

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği

2001-
 
 

Tıpta Uzmanlık Tez Başlığı  ve Danışmanı:

 “Nazal Obstrüksiyonlu Hastaların Objektif Değerlendirilmesinde Akustik Rinometrinin yeri”. Tez Danışmanı Doç. Dr. Ünal Bayız 
 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1-       Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

2-       Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

3-       Türk Uyku Tıbbı Derneği

4-       Otoloji ve Nöro-otoloji Derneği

 
BİLİMSEL YAYINLARI                :

Bilimsel Çalışmalar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.          Kılıç R, Özdek A, Felek S, Şafak MA, Samim E. A Case presentation of Bilateral Simultaneous Bell’s palsy. American Journal of Otolaryngology, 2003;24(4):271-3

A2.          Aslan Felek S, Celik H, Pulat H, Tastan E. Giant Vocal Cord Nodule. The Internet Journal of Head and Neck Surgery, 2007;1(1)

A3.          Çelik H, Aslan Felek S, Islam A, Şafak MA, Arslan N, Göçmen H. Analysis of long-term hearing after tympanosclerosis with total/partial stapedectomy and prothesis used. Acta Oto-Laryngologica, 2008;128(12):1308-13

A4.          Celik H, Aslan Felek S, Islam A, Arslan N, Demirci M, Haberal Can I. The Effect of Mobility of Ossicles and Surgical Approach on Hearing Results in Patients with Tympanosclerosis.The Mediterranean Journal of Otology, 2008:4(3):184-190

A5.          Islam A, Arslan N, Felek SA, Çelik H, Demirci M, Oğuz H. Reconstruction of the internal nasal valve: modified splay graft technique with endonasal approach. Laryngoscope, 2008;118(10):1739-43

A6.          Felek SA, Celik H, Islam A, Demirci M. Bilateral simultaneous nasal septal cauretization in children with recurrent epistaxis. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2009;73(10):1390-93

A7.          Islam A, Celik H, Felek SA, Demirci M.Repair of nasal perforation with “cross-stealing” technique. American Journal Rhinology & Allergy, 2009;23(2):225-8

A8.          Ceylan K, Emir H, Kizilkaya Z, Tastan E, Yavanoğlu A, Uzunkulaoğlu H, Samim E, Felek SA. First-choise treatment in mild to moderate obstructive sleep apnea:single-stage multilevel temperature-controlled radiofrequency tissue volume reduction or nasal continuous positive airway pressure. Archives Otolaryngology Head Neck Surgery, 2009;135(9):915-9

A9.          Çelik H, Felek SA, Islam A, Demirci M, Samim E, Oztuna D.The impact of fixated glass ionomer cement and springy cortical bone incudostapedial joint reconstruction on hearing results. Acta Otolaryngol, 2009;129(12):1368-73

A10.      Felek SA, Islam A, Celik H, Demirci M, Samim E, Kose SK. The functional and anatomical results of the canal wall down tympanoplasty in extensive cholesteatoma. Acta Otolaryngol, 2009;129(12):1388-94

A11.      Felek SA, Celik H, Islam A, Elhan AH, Demirci M, Samim E. Type 2 ossiculoplasty: prognostic determination of hearing results by middle ear risk index. American Journal of Otolaryngol, 2010; 31(5):325-31 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1.          Demirci M, Arslan N, Oguz H, Islam A, Felek S, Safak MA, Aksoy F. Is Styloid Process Elongation a Cause of Obstructive Sleep Apne Syndrome? 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, September 11-16, 2004 Rodos, Greece

B2.          Demirci M, Oğuz H, Arslan N, Islam A, Safak MA, Aslan S. A Different Method to Approach Main Truncus of Facial Nevre in Parotid Surgery. 28th World Congress of IFOS, June 25-30,2005, Rome, Italy

B3.          Bayız ü, Ceylan K, Kiliç R, Samim E, Aslan S, Özeri C. The Role of The Acoustic Rhinometry In Objective Assessment of Patients With Nasal Obstruction. The XVIIth World Congress of IFOS, 28th Sept-3rd Oct, 2002, Cairo, Egypt

B4.          Şafak MA, Oğuz H, Arslan N, Felek S, Demirci S. Congenital Cholesteatoma on the Base of Congenital Middle Ear Malformation. 8th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, June 15-20, 2008, Antalya, Turkey

B5.          Çelik H, Felek SA,  İslam A, Arslan N, Demirci M, Haberal Can I. The Effect of Mobility Ossicles and Surgical Approach on Hearing Results in Patients with Tympanosclerosis. 8th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, June 15-20, 2008, Antalya, Turkey 

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

C1.          Ceylan K, Çelik H, Oğuz H, Samim E, Felek S, Arslan N. Olgu Sunumu: Van Der Hoeve De Kleyn Sendromu. Otoscope, 2004;5(1):30-3

C2.          Oğuz H, Arslan N, Felek S, Demirci M, Safak MA. Olfaktör Nöroblastom: Olgu Sunumu. KBB-Forum, 2006;5(2):85-7

C3.          Islam A,Oğuz H, Demirci M, Arslan N, Felek S. Rinoserebral Mukormikozis: Fasial ve Palatal Nekroz,Olgu Sunumu. KBB ve BBC Dergisi, 2006;14(1-2-3): 67-71

C4.          Felek SA, Çelik H, İslam A, Oğuz H, Gönültaş MA. Foreing Body Polyp Of The External Auditory Canal Mimicking Suppurative Otitis Media: Case Report. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 2009;29(3):753-6

C5.          Felek SA, Çelik H, İslam A, Astarci M. Postaüriküler Bölgenin Dev Trikilemmal kisti: Olgu Sunumu. KBB ve BBC Dergisi, 2009;17(2):70-3

C6.          Çelik H, İslam A, Felek SA, Yüksel D, A very rare complication of acute sinusitis: subgaleal abscess. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2009;19(3):1-4

C7.          Çelik H, Felek SA, Islam A, Gönültaş MA. Congenital Hairy Polyp of Eustachian tube in a adult: Unusual Case. Türkiye Klinikleri tıp bilimleri dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi(Kabul tarihi:26 Şubat 2009, Kayıt No: 2008-9647)

C8.          İslam A, Felek S, Çelik H, Arslan N, Haberal Can İ, Oğuz H. Nazal septal perforasyonun farklı intranazal flep teknikleri ile onarımı ve sonuçları. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2009;19(5):232-8

C9.          Aslan Felek S, Çelik H, İslam A, Demirci M. Açık Teknik Mastoid Cerrahisinde Modifiye Z-Meatoplasty, KBB ve BBC Dergisi 2010;18(1):6-10

C10.       “İntakt Kanal Duvar Timpanoplastili Olgularında Revizyon Cerrahisinin Sonuçları”

Hatice ÇELİK, Sevim Aslan FELEK, Necmi ARSLAN, Ahmet İSLAM, M.Asım ŞAFAK, İlknur Haberal CAN, Yunus KANTEKİN

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, kabul tarihi 31 mayıs 2010, No:10-54

C11.      Dış kulak Yolunda Nadir Görülen Bir Yabancı Cisim: Süt Dişi, Olgu Sunumu

Yunus KANTEKİN, Sevim Aslan FELEK, Hatice ÇELİK, Sekan Özcan

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2009 yılı 2. sayısında basılmak üzere kabul edilmiştir. Sayı no: 2009-108


 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

D1.          Göçer C, Aslan S, Kuyucu D, Arslan İ, Göçmen H, Özeri C. Akıntılı Kronik Otitlerde Sulbaktam-Ampisilin ve Sefuroksim Aksetil Sensitivitelerinin Karşılaştırılması. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahi Kongresi, 18-22 Eylül 1999 İzmir

D2.          Bayız Ü, Ceylan K, Kılıç R, Samim E, Aslan S, Özeri C. Nazal Obstrüksiyonlu Hastaların Objektif Değerlendirilmesinde Akustik Rinometrinin Yeri. 26. Türk Otorinolaringoloji ve Baş–Boyun Cerrahi Kongresi, 22-26 Eylül 2001 Antalya

D3.          Çelik H, Ceylan K, Kılıç R, Balkılıç F, Emir H, Felek SA, Özeri C. Olgu Sunumu: Van Der Hoeve Sendromu. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003 Antalya

D4.          Tarhan E, Bayız Ü, Özdek A, Felek SA, Ulutaş AR, Ceylan K, Çaydere M, Özcan K, Paksoy G, Demirci M. Nazal polip ve antrokoanal polip dokularında epitel hücre proliferasyonu ve apoptozis inhibisyonu immunohistokimyasal çalışma. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003 Antalya

D5.          Oğuz H, Arslan N, Felek S, Demirci M, Şafak MA. Olfaktör Nöroblastom: Olgu Sunumu. Uludağ KBB Günleri, 4-7 Mart 2004 Bursa

D6.          Aslan S, Arslan N, Demirci M, Sağesen L,Oğuz H, Şafak MA, Çelik H, İslam A. Guinea Piglerde Styloid Zincirin Bilateral Kesilmesinin Faringeal Hava Boşluğu Üzerindeki Etkisi. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,21-26 Mayıs 2005 Antalya

D7.          Aslan S, Emir H, Parpucu M, Kılıç R, Arslan N, Demirci M. Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Kalıcı Bilateral Ani İşitme Kaybı: Olgu Sunumu. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi,21-26 Mayıs 2005 Antalya

D8.          İslam A, Oğuz H, Arslan N, Demirci M, Şafak MA, Felek S. Rino-Serebral Mukormikozis Fasial ve Palatal Nekroz: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 7. Uluslararası toplantısı, 22-25 Mart 2006 Ankara

D9.          Aslan Felek S, Celik H, Islam A, Oguz H, Gonultas MA. The Giant Aural polyp and Foreign Body Mimicking Suppurative Otitis Media. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007 Antalya

D10.      Çelik H, İslam A, Aslan Felek S, Yüksel D, Arslan N. Akut Sinüzitin Görülmemiş Bir Komplikasyonu.Olgu Sunumu. Subgaleal Apse. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya

D11.      Çelik H, Aslan Felek S, İslam A, Gönültaş MA, Arslan N. Erişkinde Östaki Tüpünün Hairy Polibi: Nadir bir olgu Sunumu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007 Antalya

D12.      Islam A, Arslan N, Felek SA, Çelik H, Demirci M, Oğuz H. İnternal nazal valv rekonstrüksiyonu; Endonazal Modifiye Splay Greft ile Rekonstrüksiyon. 4. Ulusal Rinoloji Kongresi, 29 Mayıs-1 Haziran 2008 Antalya

D13.      Felek SA, Çelik H, İslam A, Demirci M. Açık Teknik Mastoid Cerrahisinde Modifiye Z-Meatoplasti Tekniği. 31 Türk Ulusal Kulak Burun ve Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 2009 Antalya

D14.      Dış kulak Yolunda Nadir Görülen Bir Yabancı Cisim:Süt Dişi, Olgu Sunumu”

Yunus KANTEKİN, Sevim Aslan FELEK, Hatice ÇELİK, Sekan Özcan

9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster Sunumu, 8-10 Nisan 2010 Ankara

 
 
E. Atıflar

 

A1.      Kılıç R, Özdek A, Felek S, Şafak MA, Samim E. A Case presentation of Bilateral Simultaneous Bell’s palsy. American Journal of Otolaryngology, 2003;24(4):271-3

A1.1. Quintas E, Silva A, Sarmento A. Bilateral Facial Palsy in a young patient after meningococccal meningitis, associated to herpetic infection. Arg Neuropsiquiatr 2009 67(3A):712-4

A1.2. Porta-Etessam J, Escribano-Gascon A. FaciaL nevre I: Embryology, anatomy, examination and location. Neurologia 2007;3(8): 49-54

A1.3. Kim YH, Choi IJ, Kim HM, Ban JH, Cho CH, Ahn JH. Bilateral simultaneous facial nerve palsy: clinical analysis in seven cases. Otol Neurotology 2008;29(3):397-400

A1.4. Kansu L, Yazıcı N, Erguen T. Bilateral Simultaneous Facial Palsy in a Pediatric Patient. Mediterranean Journal of Otology, 2008;4(3):230-3

A5.     Islam A, Arslan N, Felek SA, Celik H, Demirci M, Oğuz H, Reconstruction of the internal nasal valve; Modified splay graft technique with endonasal approach. Laryngoscope, 2008;118(10):1739-43

A5.1. Spielmann PM, White PS, Hussain SS. Surgical techniques for the treatment of nasal valve collapse. Laryngoscope, 2009;119(7):1281-90

A5.2. Lee J, White WM, Constantinides M. Surgical and nonsurgical treatments of the nasal valves. Otolaryngologic Clinics of North America 2009;42(3):495-511

A5.3. Lee J, Constantinides M. Trends in functional rhinopalsty 2008. Current Opinion in Otolaryngology Head and Neck Surgery, 2009;17(4):295-301

A5.4. Ural A, Kanmaz A, İnançlı HM, İmamoğlu M. Association of inferior turbinate enlargement, concha bullosa and nasal valve collapse with the convexity of septal deviation. Acta Otolaryngologica, 2009( Epub ahead of print )

F. Kurs ve Sertifikalar

F1.          Septorinoplasti Kursu, Türk ORL Klinikleri Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi Kursları-I, 23-25 Ocak 2004 Ankara

F2.          22.Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 2. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 28-29 Nisan 2005 İstanbul

F3.          Temel FESS VE Dil Kökü Öne Çekme Teknikleri Kursu, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı ,4. Akademi Toplantısı 13-15 Nisan 2006 Ankara

F4.          Ses Hastalıkları Yaklaşım Kursu, Türk ORL Klinikleri Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi Kursları-II, 7-8 Nisan 2007 Ankara

F5.          Facial Plastic Surgery Course, EAFPS, June 13-17, 2007, Bodrum, Turkey

F6.          Polisomnografi Kursu, 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2007 Bodrum

F7.          Temel Uyku Tıbbı Kursu, Türk Uyku Tıbbı Derneği, 7-11 Ocak 2008 Ankara

F8.          Endoskopik Sinüs Cerrahisinin'nin Kadavra'da Uygulamalı 10. Eğitim Kursu, 7-8 Kasım 2009, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir

F9.          Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahi Tedavisi Kursu, 14-16 Aralık 2009, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara

F10.       KBB de Güncel Bilgi Buluşması-I, 18-21 Mart 2010, Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 18-21 Mart 2010 Afyon

F11.       Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kursu, 12. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi,21-25 Ekim 2011, Bodrum
 Hastanemizin internet sayfası yenilenmiştir.
Yeni internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız


Engelli Sağlık Kurulu Raporu müracaatlarını 19.03.2018 tarihi itibari ile 182 MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi)
ile yapılabilmektedir


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alım Personelleri Sürekli İşçi Kadrosun Geçiş Sınav Sınav Duyurusu


Hastanemiz bünyesinde çalışan Nalan ERZURUM isimli personelemiz için Acil A Rh(-) Trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezine başvurmaları rica olunur


Sağlıkta Kadın Çalışan Fotograf Yarışması Duyurusu


Diyaliz Eğitimi Sertifika Programı Duyurusu


Diyaliz ve Periton Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu


Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Hastanemizde hafta içi 16:00 - 23:00 saatleri arasında vardiya polikliniği hizmeti verilmeye başlanmıştır


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanımız Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber'de yayınlanan Boyun Ağrıları haberi


Hastane Yöneticimizin Emekliler Günü Mesajı


Hastanemiz bünyesinde açılan MEB Anaokulu yaz döneminde de devam etmektedir

Hastanemiz Radyoloji Kliniği Türk Radyoloji Kurulu tarafından "Kurum Uzmanlık Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanmıştır


Hastanemiz Üroloji Kliniğinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı "Üretra Cerrahisi" 24 Şubat 2017 tarihinde hastanemiz bünyesinde gerçekleştirildi


Gastroenterolojik Cerrahi Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Cerrahi Onkoloji Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Hastanemiz Fizik ve Tedavi Kliniği Uzmanı Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber kanalında yayınlanan Bel Ağrıları haberi


Hastanemiz Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Selda KESKİN GÜLER'in TRT Haber kanalında yayınlanan Epilepsi ve Gebelik haberi

Patellofemoral Kıkırdak Problemlerine Yaklaşım Tedavileri Toplantısı hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir


Çocuk Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Arzu YILMAZ'ın Ege Haber'de yayınlanan haberi


Hastanemizin Ulus Semt Polikliniğinde Nöroloji Uzmanı Dr. Güneyit UZUNLAR tarafından EMG hizmeti verilmektedir

Terör Değil Şifaya Vesile Eller Kazanacak


TKHK Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
E Dergisinin 5.Sayısı çıkmıştır


Bahçelievler Semt Polikliniğimizde Genel Cerrrahi ve Dahiliye Poliklinikleri Hizmet vermeye başlamıştır


Yenimahalle Semt Polikliniğimizde Dahiliye Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır


T.C. Sağlık Bakanlığı
TKHK'nun
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve
T.C. Halk Bankası A.Ş.
ile ilgili ilanı


 Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Bölümünce hazırlanan

Biyokimya Test Rehberi
için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünce hazırlanan

Mikrobiyoloji Test Rehberi için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Patoloji Bölümünce hazırlanan

Patoloji Test Rehberi
için tıklayınız


Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği hizmete girmiştir ve açık kalp ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlularınca hazırlanan MHRS hekim listelerinde, önceden bilinmeyen değişikliklerin en az üç gün önceden iletilmesi gerekmektedir. 48 saat içinde mücbir sebep olmadıkça talep edilen istisnalarının Bakanlığımızca onaylanmayacağı bildirilmiştir. Değişiklik istekleri, klinik İdari sorumlusu onayıyla ve yazılı olarak iletilmelidir. 


Hastanemizde Koroner Anjiyo ünitesi faaliyettetir. 


Hüseyingazi Semt Polikliniği Hizmetini sürdürmektedir. 


Yanık Ünitemiz Hizmeti vermektedir. 


Hastanemizde Ağrı Merkezimiz Hizmet vermektedir. 


SİGARA BIRAKMA Polikliniğimiz
Ulucanlar Ek Binası ve Ulus Semt Polikliniğinde Hizmet Vermektedir.


Ulus Randevu :

312 311 0299


 Ankara Hastanesi Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı

Özofagus Manometrisi
Anorektal Manometri
24 Saatlik ph Monitorizasyonu ve İmpedans Analizi tetkiki yapılmaktadır
 


 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.ankarahastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.