DR. DT. LAMİA SAĞESEN
ADI SOYADI                                      :HATİCE LAMİA ELİF SAĞESEN

DOĞUM YERİ – TARİHİ                  :ANKARA-1967  

UZMANLIK ALANI                           :PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

ÜNVANI                                              :DİŞ HEKİMİ

MEZUN OLDUĞU OKUL – YIL      :HACETTEPE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ-1990

CALISTIĞI KLİNİK – BÖLÜM      :KURUM DİŞ

BİLDİĞİ YABANCI DİL                   :İNGİLİZCE

 

ÖZGEÇMİŞ                                         :

Mezun olduğu ortaokul-lise: İSTANBUL KADIKÖY ANADOLU LİSESİ -  ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Lise mezuniyet yılı:1985

Mezun olduğu üniversite: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Üniversite mezuniyet yılı: 1990

Doktora mezuniyet yeri: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi

Doktora mezuniyet yılı: 2000

Çalıştığı birimler:

1996-2000 Şubat: aRAŞTIRMA GÖREVLİSİ – GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

2000 ŞUBAT -  2005 Aralık: Dişhekimi, S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2005 Aralık - 2006 Haziran: Araştırmacı Dişhekimi, Hollanda Radboud Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ve Biyomateryaller Anabilim Dalı, Diş İmplantı konulu Sağlık Bakanlığı bursu ile.

2006 Haziran - Halen: Dişhekimi, S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Medeni durumu: Evli ve bir çocuk annesi   

bilimsel yayınlar:

1)       İmplant protezlerinde hijyen ve takip.

MUTLU-SAĞESEN L..

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1-2, 43-50, (1999)

 

2)       Oligodonti – Bir olgu.

MUTLU-SAĞESEN L., YAMALIK K., SUCA S..

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 30-34, (2000)

 

3)       Kron-köprü döküm alaşımlarının sitotoksisitelerinin in vitro değerlendirilmesi.

ERGÜN G., MUTLU-SAĞESEN L., ÖZGÜNLÜK İ., BEK B..

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, 73-81, (2001) 

 

4)       Cytotoxıcıty of provısıonal crown and brıdge restoratıon materıals: An ın vıtro study.

ERGÜN G., MUTLU-SAĞESEN L., KARAOĞLU T., DOĞAN A..

         Journal of Oral Scıence, Vol. 43, No. 2, 123-128, (2001)

 

5)       Color stabılıty of dıfferent denture teeth materıals: An ın vıtro study.

MUTLU-SAĞESEN L., ERGÜN G., ÖZKAN Y., BEK B..

       Journal of Oral Scıence, Vol. 43, No. 3, 193-205, (2001)

 

6)       Çene hareketlerinin kayıt yöntemlerinde güncel uygulamalar.

 MUTLU-SAĞESEN L..

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Tıp Dergisi, Cilt 36, Sayı 1-3, 112-119, (2003)

 

7) In vıtro color stabılıty of provısıonal crown and brıdge restoratıon materıals.   

        ERGÜN G., MUTLU-SAĞESEN L., ÖZKAN Y., DEMİREL E..

        Dental Materıals Journal, Vol. 24, No. 3, 342-350, (2005)

 

8)   Color stabılıty of a dental composıte after ımmersed ın varıous medıa.   

MUTLU-SAĞESEN L., ERGÜN G., ÖZKAN Y., SEMİZ M..

Dental Materıals Journal, Vol. 24, No. 3, 382-390, (2005)

 

9) Protez kaide materyallerinin biyolojik uyumlarının in vitro olarak değerlendirilmesi.   

ERGÜN G., MUTLU-SAĞESEN L., DOĞAN A., ÖZKUL A., DEMİREL E..

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1, 25-30, (2006)               

10) Protez kaide materyallerinin sitotoksisitesinin agar difüzyon ve filtre difüzyon test yöntemleri ile incelenmesi.   

ERGÜN G., MUTLU-SAĞESEN L., DOĞAN A., ÖZKUL A., DEMİREL E..

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1, 31-37, (2006)

 

11) Metilmetakrilat monomerlerinin primer insan gingival fibroblastları üzerine sitotoksik etkisinin in vitro değerlendirilmesi.

ERGÜN G., MUTLU-SAĞESEN L., DOĞAN A., ÖZKUL A., DEMİREL E..

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2, 97-104, (2006)


 Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı 2015 yılı 1. Dönem Duyurusu


Bahçelievler Semt Polikliniğimizde Genel Cerrrahi ve Dahiliye Poliklinikleri Hizmet vermeye başlamıştır


Yenimahalle Semt Polikliniğimizde Dahiliye Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır


Hastanemizde Eğitimlerini tamamlayan Türkmenistanlı Doktorlara sertifikaları verilmiştir


“Üriner Sistem Taş Hastalığında Güncel Yaklaşımlar Kursu” 11 Temmuz 2014 tarihinde Hastanemizde gerçekleşmiştir 


Sağlık Çalışanları Büyük Türkiye Buluşması’nda Ebe ve Hemşireleri temsilen konuşan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Şenay ÖZKAN, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'yıpranma payı' istedi, salonda alkış tufanı koptu


VI. DR. AYSUN – AHMET KÜÇÜKEL Tıp Ödüllerinde Plastik ve Estetik Cerrahi Kliniğinde görevli Dr. Kadri ÖZER’in Deneysel Çalışması ‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ne layık görülmüştür


T.C. Sağlık Bakanlığı
TKHK'nun
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve
T.C. Halk Bankası A.Ş.
ile ilgili ilanı


Hürriyet Gazetesinin Ankara Haberlerinde yayınlanan
Hastanemiz bünyesinde Gerçekleştirilen
Kapalı Mide Kanseri Ameliyatı
ile ilgili haberi için tıklayınız


Hürriyet Gazetesinin Ankara Haberlerinde
Uzm.Dr. Gülden BİLGİN'in
KOAH ile ilgili haberi için tıklayınız


Türk Cerrahi
Derneği tarafından düzenlenmiş olan
7. Cerrahi Araştırma Kongresi kapsamında gerçekleştirilen
3. Buluş Yarışması'nda
Plastik ve Estetik
Cerrahi Kliniği
Birincilik Ödülü Almışlardır
 

 


Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından düzenlenen  VII. Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışmasında
Plastik ve Estetik
Cerrahi Kliniği
Birincilik Ödülü Almışlardır


Sabah Gazetesinin Ankara Başkent Haberlerinde
Doç.Dr. Eren TAŞTAN'ın İskeletsiz Burun Ameliyatı ile ilgili haberi için tıklayınız
 


 Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Bölümünce hazırlanan

Biyokimya Test Rehberi
için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Patoloji Bölümünce hazırlanan

Patoloji Test Rehberi
için tıklayınız


Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği hizmete girmiştir ve açık kalp ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlularınca hazırlanan MHRS hekim listelerinde, önceden bilinmeyen değişikliklerin en az üç gün önceden iletilmesi gerekmektedir. 48 saat içinde mücbir sebep olmadıkça talep edilen istisnalarının Bakanlığımızca onaylanmayacağı bildirilmiştir. Değişiklik istekleri, klinik İdari sorumlusu onayıyla ve yazılı olarak iletilmelidir. 


Hastanemizde Koroner Anjiyo ünitesi faaliyettetir. 


Hüseyingazi Semt Polikliniği Hizmetini sürdürmektedir. 


Yanık Ünitemiz Hizmeti vermektedir. 


Hastanemizde Ağrı Merkezimiz Hizmet vermektedir. 


SİGARA BIRAKMA Polikliniğimiz
Ulucanlar Ek Binası ve Bahçelievler Semt Polikliniğinde Hizmet Vermektedir.

Ulucanlar Randevu :
312 595 4225-26
Bahçelievler Randevu :
312 212 5988 D.No:143
 


AKUPUNKTUR Polikliniğimiz
Ulucanlar Dahili Hizmetler Poliklinik binamızda
3. Katta Hizmet Vermektedir. 
Randevu: 312 595 4225-26


 Ankara Hastanesi Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı

Özofagus Manometrisi
Anorektal Manometri
24 Saatlik ph Monitorizasyonu ve İmpedans Analizi tetkiki yapılmaktadır
 


 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.ankarahastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.