Ağrı Merkezi

DOC. DR. S.  AYŞEGÜL CEYLAN

DOÇ. DR. SUNA AKIN TAKMAZ

Algoloji Ünitesi, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği bünyesinde 1 Mart 2002 yılında kurulmuştur. Bu tarihten itibaren akut postoperatif ağrı tedavisi (intravenöz ve epidural hasta kontrollü analjezi uygulamaları ile santral / periferik sinir blokları ve kateter uygulamaları) ve kronik ağrı tedavisi (ilaç ve girişimsel ağrı yöntemleri) ağrı ünitemiz tarafından yürütülmektedir. 

             Algoloji Ünitemizde, aynı zamanda anestezi ve reanimasyon uzmanı da olan, 2 Algoloji yan dal uzmanı, 1 asistan doktor ve 1 hemşire görev yapmaktadır. Ağrı ünitemizde hastalara verilen tanı ve tedavi hizmetleri yanında, uzmanlık öğrencilerine de “algoloji” eğitimi verilmektedir.   

 Ağrı ünitemizde, akut ve postoperatif (ameliyat sonrası) ağrıların dışında, yılda ortalama 3000 kronik ağrılı hasta takip edilmektedir. Bu hastaların büyük çoğunluğuna ayaktan hizmet verilmektedir. Kronik ağrı tedavisi için ilaç ve/veya ilaç dışı girişimsel yöntemler uygulanır. Tedavi, her hasta için gereken tanı işlemlerini takiben o hasta için özel olarak planlanan bir yaklaşımla gerçekleştirilir. Diğer bölümlerle işbirliği içerisinde çalışılarak, gerektiği takdirde görüş alışverişinde bulunulur.  

 Ağrı Ünitemizde aşağıda belirtilen ağrılı durumların tanı ve tedavisi yukarıda belirtildiği gibi multidisipliner bir anlayışla yapılmaktadır.  

 • Kanser ağrıları
 • Baş ağrıları
 • Boyun ağrıları
 • Omuz ve kol ağrıları
 • Sırt ağrıları
 • Bel ve bacak ağrıları
 • Yüz ağrıları
 • Kas ve bağ dokusu ağrıları
 • Eklem ağrıları (diz, kalça, omuz..)
 • Nevraljiler (Trigeminal nevralji)
 • Nöropatik ağrılar (Zona, postherpetik nevralji)
 • Damar tıkanıklığına bağlı ağrılar
 • Postoperatif (ameliyat sonrası) ağrılar
 • Nedeni belirlenemeyen ağrılar  

Ağrı tedavisine yönelik tüm invaziv girişimler, işleme uygun anestezi ve analjezi eşliğinde, acil müdahale imkanı mevcut, her türlü donanıma sahip steril ameliyathane koşullarında, tek kullanımlık malzemeler kullanılarak, görüntüleme yöntemlerinin kılavuzluğunda yapılmaktadır. İşlem sırasında rahatsızlık duyulmaması için damardan sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar verilerek, yaşamsal fonksiyonlarınız (Tansiyon, EKG, Kandaki oksijen oranı vs.) monitörize edilmektedir. Hastalar, işlem sonrası günü birlik yataklı serviste birkaç saat takip edildikten sonra evlerine yollanmaktadır. Uzun süreli takip ve tedavi gerektiren hastalar ise yataklı servislere ağrı ünitesi adına yatırılarak takip edilmektedir. 

 

Ağrı ünitemizde Yapılan Girişimlerin Listesi

ENJEKSİYONLAR

Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu, tek seans

Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu, tek seans

Küçük eklem içi enjeksiyon

Orta eklem içi enjeksiyon

Büyük eklem içi enjeksiyon

Sakroiliak eklem enjeksiyonu

Faset eklem içi (servikal, torakal, lomber) enjeksiyon

Priformis adele enjeksiyonu (tek nokta)

Omuz eklem kompleksi bloğu (tek omuz için)

 

SİNİR BLOKLARI-TANI VE TEDAVİ

Greater ve lesser oksipital

Brakial pleksus

Supraorbital/infraorbital/troklear/maksiler/mandibular

Selektif sinir kökü bloğu(tek)

İnterkostal(tek)

Faset median sinir (servikal,torakal, lumbar)

Supraskapuler

İnterskalen

Aksiller

İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik

Siyatik blok

Femoral üçlü blok

Lateral femoral kutanöz/obturator

Lateral femoral kutanöz/obturator

 

SEMPATİK SİNİR BLOKLARI-TANI VE TEDAVİ

Stellat ganglion

Paravertebral torakal

Lomber sempatik

İmpar ganglion

Splanknik blok

 

İNTRASPİNAL GİRİŞİMLER, BLOKLAR

Epidural kan//serum yaması

Subaraknoid blok, kaudal spinal blok

Subaraknoid kateter

Servikal-torakal epidural enjeksiyon, kateter

Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon, kateter

Epidural blok (kateter+port/pompa implantı)

Anterior transforaminal steroid enjeksiyonu

Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu

 

RADYOFREKANS TERMAKOAGÜLASYON (RFT)

Stellat ganglion RFT

Paravertebral torakal, lumbar RFT

Lomber DRG-RFT

RFT nörotomi

Faset eklem RFT

Perkütan faset sinir (tek) denervasyon

Sakroiliak eklem (tek) RFT

Diz eklem (Tek) RFT

 

NÖROPLASTİ-ADEZYONOLİZİS

Lomber – kaudal

 

DİĞER

İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant

Epidural hasta kontrollü analjezi

Pleksus hasta kontrollü analjezi

IV.hasta kontrollü analjezi (İV-PCA)

 


Hastanemizin internet sayfası yenilenmiştir.
Yeni internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız


Engelli Sağlık Kurulu Raporu müracaatlarını 19.03.2018 tarihi itibari ile 182 MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi)
ile yapılabilmektedir


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alım Personelleri Sürekli İşçi Kadrosun Geçiş Sınav Sınav Duyurusu


Hastanemiz bünyesinde çalışan Nalan ERZURUM isimli personelemiz için Acil A Rh(-) Trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezine başvurmaları rica olunur


Sağlıkta Kadın Çalışan Fotograf Yarışması Duyurusu


Diyaliz Eğitimi Sertifika Programı Duyurusu


Diyaliz ve Periton Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu


Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Hastanemizde hafta içi 16:00 - 23:00 saatleri arasında vardiya polikliniği hizmeti verilmeye başlanmıştır


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanımız Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber'de yayınlanan Boyun Ağrıları haberi


Hastane Yöneticimizin Emekliler Günü Mesajı


Hastanemiz bünyesinde açılan MEB Anaokulu yaz döneminde de devam etmektedir

Hastanemiz Radyoloji Kliniği Türk Radyoloji Kurulu tarafından "Kurum Uzmanlık Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanmıştır


Hastanemiz Üroloji Kliniğinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı "Üretra Cerrahisi" 24 Şubat 2017 tarihinde hastanemiz bünyesinde gerçekleştirildi


Gastroenterolojik Cerrahi Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Cerrahi Onkoloji Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Hastanemiz Fizik ve Tedavi Kliniği Uzmanı Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber kanalında yayınlanan Bel Ağrıları haberi


Hastanemiz Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Selda KESKİN GÜLER'in TRT Haber kanalında yayınlanan Epilepsi ve Gebelik haberi

Patellofemoral Kıkırdak Problemlerine Yaklaşım Tedavileri Toplantısı hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir


Çocuk Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Arzu YILMAZ'ın Ege Haber'de yayınlanan haberi


Hastanemizin Ulus Semt Polikliniğinde Nöroloji Uzmanı Dr. Güneyit UZUNLAR tarafından EMG hizmeti verilmektedir

Terör Değil Şifaya Vesile Eller Kazanacak


TKHK Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
E Dergisinin 5.Sayısı çıkmıştır


Bahçelievler Semt Polikliniğimizde Genel Cerrrahi ve Dahiliye Poliklinikleri Hizmet vermeye başlamıştır


Yenimahalle Semt Polikliniğimizde Dahiliye Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır


T.C. Sağlık Bakanlığı
TKHK'nun
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve
T.C. Halk Bankası A.Ş.
ile ilgili ilanı


 Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Bölümünce hazırlanan

Biyokimya Test Rehberi
için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünce hazırlanan

Mikrobiyoloji Test Rehberi için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Patoloji Bölümünce hazırlanan

Patoloji Test Rehberi
için tıklayınız


Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği hizmete girmiştir ve açık kalp ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlularınca hazırlanan MHRS hekim listelerinde, önceden bilinmeyen değişikliklerin en az üç gün önceden iletilmesi gerekmektedir. 48 saat içinde mücbir sebep olmadıkça talep edilen istisnalarının Bakanlığımızca onaylanmayacağı bildirilmiştir. Değişiklik istekleri, klinik İdari sorumlusu onayıyla ve yazılı olarak iletilmelidir. 


Hastanemizde Koroner Anjiyo ünitesi faaliyettetir. 


Hüseyingazi Semt Polikliniği Hizmetini sürdürmektedir. 


Yanık Ünitemiz Hizmeti vermektedir. 


Hastanemizde Ağrı Merkezimiz Hizmet vermektedir. 


SİGARA BIRAKMA Polikliniğimiz
Ulucanlar Ek Binası ve Ulus Semt Polikliniğinde Hizmet Vermektedir.


Ulus Randevu :

312 311 0299


 Ankara Hastanesi Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı

Özofagus Manometrisi
Anorektal Manometri
24 Saatlik ph Monitorizasyonu ve İmpedans Analizi tetkiki yapılmaktadır
 


 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.ankarahastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.