KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan "KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM/BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI" na göre çalışmalarını sürdürecek olan Ankara  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, gerek hastanemiz bünyesinden gerekse başka kurum ve kuruluşlardan yapılacak başvurulardan biyo yararlanım ve biyo eşdeğerlik (BY/BE) çalışmaları ile biyo benzer ürünler için kıyaslana bilirlik çalışmaları hariç, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde ilaç ve terkipleriyle yapılacak girişimsel her türlü ilaç klinik araştırmalarını (Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV), gözlemsel ilaç çalışmalarını, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmalarını; tıbbi cihazlar, ileri tedavi tıbbi ürünleri, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, kozmetik hammadde veya ürünleri dahil insanlarda denenmesi söz konusu olabilecek diğer tüm madde ve ürünlerle yapılacak klinik araştırmalarını;, endüstriyel ileri tıbbi ürünlerle ve endüstriyel olmayan ileri tıbbi ürünlerle yapılacak araştırmaları; insanlar üzerinde yapılacak kök hücre nakli araştırmalarını, organ ve doku nakli araştırmaları, cerrahi araştırmalar ve gen tedavisi araştırmalarını bilimsel ve etik yönden değerlendirilebilecektir. 

Yukarıda bahsedilen alanlardan herhangi birinde çalışma yapmak isteyen araştırıcıların, Etik Kurul Başkanlığı’na hitaben yazacakları bir dilekçe ile birlikte, başvuru esasları web sayfamızda bildirilen formatta hazırladıkları dosyalarını, Etik Kurul Sekreterliği’ne bırakmaları gerekmektedir. 

Toplantı tarihinden en az üç iş günü öncesine kadar yapılan başvurular, bir sonraki haftanın toplantı gündemine alınacaktır. Eksikleri olan dosyalar, eksikleri tamamlandıktan sonra bir sonraki gündeme alınacaktır. Başvurulan çalışmaların bilimsel ve etik yönden uygunluğu yapılacak toplantılarda değerlendirilecektir. Etik Kurul karar yazısı sekretaryadan imza karşılığı teslim edilecektir. 

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, bilimsel ve etik yönden onay almış olan Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV ilaç klinik araştırmaları, gözlemsel ilaç çalışmaları, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları, ileri tedavi tıbbi ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar, tıbbi cihazlarla yapılacak klinik araştırmalar,  endüstriyel ileri tıbbi ürünlerle ve endüstriyel olmayan ileri tıbbi ürünlerle yapılacak araştırmalar, gen tedavisi klinik araştırmaları, kök hücre nakli araştırmaları, organ ve doku nakli araştırmaları ve yeni bir cerrahi metot araştırmaları, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar ile kozmetik hammadde veya ürünleri dahil insanlarda denenmesi söz konusu olabilecek diğer tüm madde ve ürünlerle yapılacak klinik araştırmalarda Bakanlık izni olmadan klinik araştırma başlatılamaz. Bakanlık izni almak için T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurulmalıdır. 

Yukarıda bahsi geçen çalışmalar için araştırmacıların öncelikle web sitemizde yer alan başvuru esasları doğrultusunda hastanemiz Etik Kuruluna başvuru yapmaları, alınan uygunluk kararı ile http://titck.gov.tr  adresinde yer alan güncel başvuru formları ve başvuru üst yazı örneklerini dikkate alarak dosyalarını hazırlayıp Bakanlığa sunmaları gerekmektedir.

Araştırmanın yürütülmesi sırasında, İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu’nda belirtilen değişikliklerden herhangi birini yapma ihtiyacı ortaya çıkarsa, bu değişiklik/değişikliklerin ilgili etik kurula ve daha sonra Bakanlığa bildirilmesi gerekir. Etik kurul bu değişiklikleri on beş gün içerisinde; Bakanlık ise otuz gün içerisinde değerlendirerek uygun bulduklarını onaylar. Önemli değişikliklere ilişkin örnekler, giriş sayfamızda ‘Kılavuzlar’ başlığı altında “Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz” ekinde yer almaktadır. İlgili değişikliklere ait  Web sayfamızda “Formlar/Diğer formlar” başlığı altında yer alan uygun form ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.


Diyaliz Eğitimi Sertifika Programı Duyurusu


Diyaliz ve Periton Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu


Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Hastanemizde hafta içi 16:00 - 23:00 saatleri arasında vardiya polikliniği hizmeti verilmeye başlanmıştır


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanımız Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber'de yayınlanan Boyun Ağrıları haberi


Hastane Yöneticimizin Emekliler Günü Mesajı


Hastanemiz bünyesinde açılan MEB Anaokulu yaz döneminde de devam etmektedir

Hastanemiz Radyoloji Kliniği Türk Radyoloji Kurulu tarafından "Kurum Uzmanlık Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanmıştır


Hastanemiz Üroloji Kliniğinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı "Üretra Cerrahisi" 24 Şubat 2017 tarihinde hastanemiz bünyesinde gerçekleştirildi


Gastroenterolojik Cerrahi Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Cerrahi Onkoloji Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Hastanemiz Fizik ve Tedavi Kliniği Uzmanı Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber kanalında yayınlanan Bel Ağrıları haberi


Hastanemiz Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Selda KESKİN GÜLER'in TRT Haber kanalında yayınlanan Epilepsi ve Gebelik haberi

Patellofemoral Kıkırdak Problemlerine Yaklaşım Tedavileri Toplantısı hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir


Çocuk Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Arzu YILMAZ'ın Ege Haber'de yayınlanan haberi


Hastanemizin Ulus Semt Polikliniğinde Nöroloji Uzmanı Dr. Güneyit UZUNLAR tarafından EMG hizmeti verilmektedir

Terör Değil Şifaya Vesile Eller Kazanacak


TKHK Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
E Dergisinin 5.Sayısı çıkmıştır


Bahçelievler Semt Polikliniğimizde Genel Cerrrahi ve Dahiliye Poliklinikleri Hizmet vermeye başlamıştır


Yenimahalle Semt Polikliniğimizde Dahiliye Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır


T.C. Sağlık Bakanlığı
TKHK'nun
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve
T.C. Halk Bankası A.Ş.
ile ilgili ilanı


 Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Bölümünce hazırlanan

Biyokimya Test Rehberi
için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünce hazırlanan

Mikrobiyoloji Test Rehberi için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Patoloji Bölümünce hazırlanan

Patoloji Test Rehberi
için tıklayınız


Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği hizmete girmiştir ve açık kalp ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlularınca hazırlanan MHRS hekim listelerinde, önceden bilinmeyen değişikliklerin en az üç gün önceden iletilmesi gerekmektedir. 48 saat içinde mücbir sebep olmadıkça talep edilen istisnalarının Bakanlığımızca onaylanmayacağı bildirilmiştir. Değişiklik istekleri, klinik İdari sorumlusu onayıyla ve yazılı olarak iletilmelidir. 


Hastanemizde Koroner Anjiyo ünitesi faaliyettetir. 


Hüseyingazi Semt Polikliniği Hizmetini sürdürmektedir. 


Yanık Ünitemiz Hizmeti vermektedir. 


Hastanemizde Ağrı Merkezimiz Hizmet vermektedir. 


SİGARA BIRAKMA Polikliniğimiz
Ulucanlar Ek Binası ve Ulus Semt Polikliniğinde Hizmet Vermektedir.


Ulus Randevu :

312 311 0299


 Ankara Hastanesi Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı

Özofagus Manometrisi
Anorektal Manometri
24 Saatlik ph Monitorizasyonu ve İmpedans Analizi tetkiki yapılmaktadır
 


 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.ankarahastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.